Hvad er børnepenge, hvornår bliver de udbetalt, og hvem har ret til dem?

Børnepenge, også kaldet børne- og ungeydelse, er noget du kan få, hvis du har forældremyndigheden over et eller flere børn. Børnepenge er altså et tilskud til familier med børn, så tingene glider lidt lettere rundt.

Men hvad dækker børnepenge helt præcist over? Og hvornår udbetales de? Og Hvem har egentlig ret til, at få udbetalt børnepenge? Disse spørgsmål og flere kan du få svar på her i artiklen.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge er et tilskud, som udbetales til dig, der har børn under 18 år. Herefter går eventuelle tilskud direkte til dit myndige barn.

Alle forældre i Danmark får børnepenge, der er et skattefrit beløb, som udbetales fire gange om året. Børnepenge er i offentligt embede tiltænkt som en hjælp til at dække nogle af de udgifter, som er forbundet med at være en børnefamilie.

Hvor mange børnepenge, du får udbetalt afhænger af dit barn/dine børns alder samt af hvor mange børn, du har.

Satserne for børnepenge i 2018 er:

0-2 år = 4.506 kr per kvartal

3-6 år = 3.567 kr per kvartal

7-14 år = 2.808 kr per kvartal

15-17 år = 937 kr per kvartal

Hvis du gerne vil vide endnu mere om udregning af børnepenge samt betingelser for at modtage dem, kan du læse meget mere om det her, hvor du kan få svar på alle spørgsmål vedrørende børnepenge.

Hvornår bliver børnepenge udbetalt?

Børnepengene bliver udbetalt hvert kvartal. Børneydelsen forudbetales hvert kvartal på datoerne:

D. 20. januar
D. 20. april
D. 20. juli
Og d. 20. oktober
Når dit barn fylder 15 år vil du i stedet modtage det, som hedder ungeydelse. Det betyder at beløbet falder og i stedet for at ydelsen er forudbetalt, skifter den til at være bagudbetalt.

Hvem har ret til børnepenge?

For at være godkendt til at kunne modtage børnepenge i Danmark, skal man opfylde nogle krav. Vigtigst er, at man skal være fuldt skattepligtig i Danmark og man skal have forældremyndigheden over det givne barn.

Udover disse skal disse krav ydermere være opfyldt:

Dit barn skal bo og opholde sig i Danmark
Dit barn må ikke have stiftet egen selvstændig familie (barnet må eksempelvis ikke have indgået ægteskab)
Dit barn må ikke være anbragt uden for hjemmet
Disse krav er til for at sikre, at det er dig, der forsørger dit barn – sådan at børnepengene med garanti på den ene eller anden måde kommer dit barn til gode.

*Hvis dit barn opholder sig kortvarigt i udlandet eksempelvis i forbindelse med et uddannelsesforløb er du stadig berettiget til at få udbetalt børnepenge.

Hvem udbetales børnepengene til?

Som udgangspunkt udbetales børnepengene til moren til barnet. Hvis barnet er adopteret af et registreret par, vil det være den forælder, der er opgivet ved Udbetaling Danmark, der modtager pengene. Hvis faren er ene om forældremyndigheden vil det være ham, der får udbetalt børnepengene – hvis han altså ikke bor sammen med barnets mor.

Betyder min indkomst noget for, hvad jeg får udbetalt?

Ja. Børnepenge er indkomstafhængigt. Det betyder, at børnepenge bliver nedsat, hvis dit eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 749.000 kr om året.