Ad Clicks : Ad Views :

Børnepenge er et nødvendigt onde for danske børnefamilier

Siden vi i Danmark indført børnepenge, har det været et godt og et fast supplement til de danske børnefamiliers dagligdag og husholdningsøkonomien. For med dem, har det muliggjort, at en almindelig familie, kan få råd til lidt mere og sikre deres børn en lidt sjovere hverdag end hvad der måske ellers ikke var muligt. Derfor har vi opbygget denne hjemmeside, som indeholder alle de informationer du skal bruge, der angår dine børnepenge og hvornår den næste udbetales. Så er du på den måde, altid opdateret på den næste udbetaling af børnepenge. Børnepenge har været udbetalt siden 1987.

Et af de eneste lande i verden som udbetaler børnepenge

Som et af de eneste lande i verden, er udbetaler vi i Danmark børnepenge til børnefamilier. Et kærkommen ekstra bidrag til husholdningsøkonomi. På den måde sikrer vi at flere familier har råd til at få børn. Børn som de måske ellers ikke ville, have råd til, helt på egen hånd. Siden begyndelsen, er børnepenge blevet udbetalt til alle familier i Danmark. Uanset familiens indkomst. Det betyder at uanset om du tjener mange penge eller få penge, er det de samme regler der gælder din børnepengeudbetaling. Dog er der de seneste år, været en større debat om, om folk med høje indkomster skal kunne få udbetalt børnepenge. Netop fordi mange af dem, ikke behøver det og gør ingen forskel i deres økonomi om de får dem udbetalt eller ej.

Se alle datoer for udbetaling af børnepenge i 2019

Her under, kan du se alle datoerne for hvornår din kommende udbetaling af børnepenge vil finde sted. Udbetalingerne administreres af Udbetaling Danmark, som varetager administrationen af børnepenge, kontanthjælp osv. på vegne af kommunerne. Datoerne for udbetalingerne, er desuden opsat på en måde, så de er nemme at forstå og overskue. Vi blogger løbende om børnepengene og børnefamilierne, så du altid kan finde de nyeste informationer ændringer på området. Dog er det sjældent at reglerne og lovene bag ændres særlig tit, men af og til, sker der ting man skal være obs. på.

Så ved du altid ved hvornår din børnepenge udbetaling sker

Det kan også være meget svært, hele tiden at skulle sætte sig ind i reglerne og alle de ændringer der af og til sker omkring lovgivningen omkring børnepenge. Derfor har vi gjort det for dig, så nemmere bliver det næsten ikke. Se også alle satserne og hvor meget der udbetales i vores blogindlæg her.

Børnepenge fra 0 til 14 år – 2019

 • Fredag den 18 januar 2019
 • Fredag den 19. april 2019
 • Fredag den 19. juli 2019
 • Fredag den 18. oktober 2019

Børnepenge fra 15 til 17 år – 2019

 • Fredag den 18 januar 2019
 • Onsdag den 20. februar 2019
 • Onsdag den 20. marts 2019
 • Fredag den 19. april 2019
 • Mandag den 20. maj 2019
 • Torsdag den 20. juni 2019
 • Fredag den 19. juli 2019
 • Tirsdag den 20. august 2019
 • Fredag den 20. september 2019
 • Fredag den 18. oktober 2019
 • Onsdag den 20. november 2019
 • Fredag den 20. december 2019

Hvor meget får man udbetalt i børnepenge?

Der er flere faktorer, der spiller ind når det kommer til hvor meget man får udbetalt i børnepenge. Det er bl.a. barnets alder der er med til at afgøre beløbet.

Hvis du gerne vil se hvor meget du får udbetalt, så kan du se raterne for 2019 herunder:

* Med børn på 0-2 år får man 4.557 kroner pr. kvartal

* Med børn på 3-6 år får man 3.609 kroner pr. kvartal

* Med børn på 7-14 år får man 2.838 kroner pr. kvartal

* Med børn på 15-17 år får man 946 kroner pr. måned

Medmindre faderen har den fulde forældremyndighed og dermed er barnets forsørger, så bliver pengene ganske automatisk betalt til moderens NemKonto. Men i sidste ende er det naturligvis barnets adresse og forældremyndigheden, der er afgørende for, hvem der er berettiget til børnepenge.

Hvor meget man tjener om året har naturligvis indflydelse på, hvor meget man kan få udbetalt i børnepenge. Så hvis du har mere end 782.600 kroner om året i indkomst, så vil der blive skåret i børnepengene.

Der kan også blive trukket i børnepengene, hvis ens barn går i daginstitution og man ikke sørger for at betale til kommunen. I sådanne situationer kan gældsstyrelsen gå ind og modregne de manglende betalinger i dine børnepenge. Derfor er det meget vigtigt og hensigtsmæssigt, at man sørger for at have styr på de ting.

Kan jeg modtage børnepenge?

Alle der har børn under 18 er berettiget til at modtage børnepenge indtil den dag, hvor barnet fylder 18 og er myndig. Som nævnt ovenfor, så er det barnets alder og ens indkomst, der er med til at afgøre, hvor meget man kan få i børnepenge. Det er den forælder, der har forældremyndigheden, der er berettiget til børnepenge. Så hvis faderen der har denne myndighed, så er det naturligvis også ham der får børnepengene.

Kort sagt kan du få børnepenge hvis du overholder de følgende betingelser:

* Du skal have et barn der er under 18 år gammel

* Dit barn skal have bopæl i Danmark

* Du skal selv have bopæl i Danmark

* Du skal være skatteborger i Danmark

* Barnet må ikke være forsørget af det offentlige

* Du skal som forælder have arbejdet eller boet i Danmark i minimum 6 ud af de seneste 10 år

Derimod kan du miste retten til børnepenge hvis:

* Du ikke overholder et forældrepålæg fra kommunen, hvis denne har mistanke om at barnets udvikling kan være i fare

* Du ikke overholder de krav, der er til sprogvurdering/sprogstimulans for børn i alderen 2-3 år

* Du ikke overholder uddannelsespligten, beskæftigelse eller lignende for børn i alderen 15-17 år

* Du kan miste retten til børnepenge hvis dit barns skolefravær stiger til 15 % eller derover.

Kan fravær koste retten til børnepenge?

Fra den 01. august 2019 er en ny regel trådt i kraft som kan påvirke børnepenge ud fra dit barns tilstedeværelse i klasselokalet. Den nye regel fastsætter at du kan miste retten til børnepenge hvis dit barn har mere end 15 % fravær.

Hvis dit barn har en fraværs procent på 15 eller derover vil det være skolens pligt at indberette dette til kommunens socialforvaltning, og her vil der blive truffet afgørelse om der er grundlag for at fratage retten til børnepenge for det givne kvartal.
I og med at børnepenge udbetales pr. kvartal, bliver fravær også opgjort pr. kvartal. Det vil altså sige at du som modtage af børnepenge for et barn i skolealderen kan miste retten til børnepenge efter bare 7 dages fravær.

Information om udbetaling af børnepenge

Hele formålet med at modtage børnepenge er, at barnet kan, trives og at man som forælder kan betale de ekstra udgifter, der er forbundet med at have børn. Det er altså ligegyldigt hvor barnet bor, så længe pengene udbetales til den forælder som barnet har bopæl hos.

Det sker naturligvis at forhold og ægteskaber gå i vasken og der er det vigtigt, at man er helt med på hvem, der har ret til at modtage børnepenge. Som udgangspunkt er det moderen til barnet, der er berettiget til børnepenge og statistisk set er det da også moderen, der får forældremyndigheden. Dette ændres naturligvis i disse situationer, hvor det er faderen, der får forældremyndigheden, da barnet i så tilfælde skal have bopæl hos ham. Der vil børnepenge bliver udbetalt til faderen.

Hvem modtager udbetaling af børnepenge?

Tanken bag børnepenge er at man fra statens side ønsker at give et økonomisk tilskud til de ekstra udgifter som opstår når man stifte familie og får børn. Idéen er altså at penge går til barnet eller mere præcist de udgifter som medfølger. Herunder har vi sammensat en række situation, så man kan skabe sig et bedre overblik over hvordan det fungerer i praksis:

Moderen har forældremyndigheden

I situationer hvor moderen får den fulde forældremyndighed, så er er også moderen, der får børnepengene udbetalt. Det samme gælder, hvis begge forældre bor sammen med barnet i én husstand.

Faderen har forældremyndigheden

Hvis et barn bor sammen med sin far og denne har den fulde forældremyndighed, så er det også faderen, der er er berettiget til at modtage børnepenge.

Fælles forældremyndighed

I de tilfælde hvor begge forældre har forældremyndighed, men bor hver for sig, så er der nogle særlige betingelser. Reglen siger at børnepengene bliver udbetalt til den forælder, som barnet opholder sig hos det meste af tiden. Har de barnet lige meget, så er det barnet registrerede bopæl, der afgør hvem der får udbetalt børnepenge på sin NemKonto.

Tjener du for meget til at få børnepenge?

Som nævnt ovenfor, så er din indkomst med til at afgøre hvor meget ud kan få udbetalt i børnepenge. Hvis du er en af de heldige borgere, der har en høj løn, så kan du risikere at du bliver trukket i børnepengene. Hvis man tjener rigtigt mange penge, så kan man sågar risikerer, at man slet ikke er berettiget til at modtage børnepenge overhovedet.

Indkomstgrænse for modregning i børne- og ungeydelse

Indkomstgrænsen for børnepenge er i 2019 på 782.600 som vi også nævnte længere oppe. Det er en grænse, der hvert år reguleres og dette betyder som regel at den hæves. Kort fortalt betyder dette, at hvis du eller din ægtefælles topskattegrundlag overskrider de 782.600 kroner, så vil man få modregnet sine børnepenge med 2 % af det beløb som man tjener over grænsen. Er topskattegrundlaget derimod under 782.600 kroner om året, hver især, så bliver der ikke modregnet i børnepengene.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du skal have modregnet i dine børnepenge, så kan du kontakte Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen. De vil kunne informere dig om hvor meget din ydelse bliver nedsat med og hvorfor. Men det er som regel ikke nødvendigt, da Udbetaling Danmark automatisk informere om dette via din e-Boks.

Sørg for at have styr på børnepenge

Som man kan læse ud fra ovenstående side, så er det ikke så besværligt at holde styr på børnepenge. Men det kan dog ikke underdrives, hvor vigtigt det er, at man netop gør det. For det er mange penge det drejer sig om i længden og hvis man får mere end man er berettiget til, så skal man betale dem tilbage.

Der er altså ikke nogen ide i lade som ingenting, hvis du ved at du får for meget. Udbetaling Danmark opdager det alligevel før eller siden og så skal du af med en masse penge. Derfor kan det virkelig betale sig at have styr på detaljerne vedr. børnepenge.

Hvis i har delt forældremyndighed over jeres børn, så er det også hensigtsmæssigt, at i får lavet en ordning, der kommer alle, og ikke mindst jeres børn, til gode. Det er trodsalt dem og deres trivsel, det hele handler om i sidste ende.