Alt om børnepenge i 2024: Datoer for udbetaling af børnepenge

Siden vi i Danmark fik indført børne- og ungeydelse (i daglig tale: børnepenge) i 1987, har det været et godt og trygt supplement til de danske børnefamiliers dagligdag. For med dem har det muliggjort, at en almindelig familie kan få råd til lidt mere og sikre deres børn en lidt sjovere hverdag end hvad der måske ellers ikke var muligt. Derfor har vi opbygget denne hjemmeside, som indeholder alle de informationer du skal bruge om børnepenge og hvornår børnepenge udbetales. Så er du på den måde altid opdateret på den næste udbetaling af børnepenge.

Hvorfor udbetales børnepenge?

Som et af de eneste lande i verden udbetaler vi i Danmark børnepenge til børnefamilier. Et kærkommen ekstra bidrag til husholdningsøkonomien. På den måde sikrer vi, at flere familier har råd til at få børn. Børn som de måske ellers ikke ville have råd til på egen hånd. Siden begyndelsen er børnepenge blevet udbetalt til alle familier i Danmark uanset familiens indkomst. Det betyder, at uanset om du tjener mange penge eller få penge, er det de samme regler, der gælder din børnepengeudbetaling. Dog har der de seneste år været en større debat om, hvorvidt personer med en høj indkomst skal kunne få udbetalt børnepenge. Netop fordi udbetalingen af børnepenge ikke gør nogen forskel for deres økonomiske situation.

Alle datoer for udbetaling af børnepenge i 2024

Herunder kan du se alle datoerne for, hvornår din kommende udbetaling af børnepenge vil finde sted. Udbetalingerne administreres af Udbetaling Danmark, som varetager administrationen af børnepenge, kontanthjælp osv. på vegne af kommunerne. Datoerne for udbetalingerne er desuden opsat på en måde, så de er nemme at forstå og overskue. Vi blogger løbende om børnepengene og børnefamilierne, så du altid kan finde de nyeste informationer om ændringer på området.

Hvornår udbetales børnepenge i 2024?

Som udgangspunkt udbetales børnepengene d. 20 hvert kvartal (på nær ungeydelsen, der udbetales d. 20 hver måned). Sker det, at udbetalingsdagen falder på en helligdag,/weekend, udbetales pengene hverdagen forinden.

Nedenfor finder du alle datoer der udbetales børnepenge på. Se også alle satserne og hvor meget der udbetales i vores blogindlæg her.

Børnepenge fra 0 til 14 år – 2024

 • Fredag den 19. januar 2024
 • Fredag den 19. april 2024
 • Fredag den 19. juli 2024
 • Fredag den 18. oktober 2024

Børnepenge fra 15 til 17 år – 2023

 • Fredag den 19 januar 2024
 • Tirsdag den 20. februar 2024
 • Onsdag den 20. marts 2024
 • Fredag den 19. april 2024
 • Fredag den 17. maj 2024
 • Torsdag den 20. juni 2024
 • Fredag den 19. juli 2024
 • Tirsdag den 20. august 2024
 • Fredag den 20. september 2024
 • Fredag den 18. oktober 2024
 • Onsdag den 20. november 2024
 • Fredag den 20. december 2024

Hvor meget får man udbetalt i børnepenge?

Udbetalingen af børnepenge ses nedenfor. Børneydelsen gives til børn fra 0-14 år, hvorefter barnet fra 15-17 år modtager ungeydelse.

 • Børn i alderen 0-2 år: 5.124 kr. pr. kvartal
 • Børn i alderen 3-6 år: 4.056 kr. pr. kvartal
 • Børn i alderen 7-14 år: 3.192 kr. pr. kvartal
 • Børn i alderen 15-17 år: 1.064 kr. pr. måned

Har du fået for meget udbetalt i børnepenge?

Hvis du har modtaget for mange penge i børnepenge, risikerer du at skulle betale pengene tilbage. Udbetaling Danmark vil fremsende en opkrævning for det skyldige beløb.

Det er vigtigt, at du informerer Udbetaling Danmark om ændringer i din situation, såsom:

 • Dit barns bopæl tilknyttes den anden forældre,
 • Dit barn opholder sig i udlandet i en periode,
 • Du får arbejde i udlandet,
 • Dit barn bliver anbragt, ikke længere har bopæl hos dig eller på anden vis forsørges af det offentlige.

Har du fået mindre udbetalt i børnepenge?

Der er flere faktorer, der spiller ind når det kommer til, hvor meget man får udbetalt i børnepenge. Har du fået mindre udbetalt i børnepenge, kan du finde nogle af de typiske årsager hertil her:

Barnets alder

Som tidligere nævnt har barnets alder indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt i børnepenge. Se aldersgrupperne ovenfor.

Indkomst og indkomstgrænse

Hvor meget man tjener om året har naturligvis indflydelse på, hvor meget man kan få udbetalt i børnepenge. Hvis du har en høj indkomst, risikerer du at blive trukket i børnepenge. Du kan også risikere ikke at være berettiget til børnepenge, hvis du tjener for meget.

Indkomstgrænsen for børnepenge er i 2024 på 882.700 kr. om året i 2024. Det vil sige, hvis din indkomst overstiger mere end 882.700 kr. om året i indkomst vil der blive skåret i børnepengene. Kort fortalt betyder dette, at hvis du eller din ægtefælles topskattegrundlag overskrider 882.700 kr. om året, så vil børnepengene blive modregnet med 2 % af det beløb, som du tjener over grænsen. Er topskattegrundlaget derimod under 800.100 kr. om året (hver især) så bliver der ikke foretaget en modregning i børnepengene.

Udbetaling Danmark informerer automatisk via din e-Boks eller Mit.dk om, hvorvidt denne modregning finder sted. Men er du i tvivl om, hvorvidt du skal have modregnet i dine børnepenge, kan du kontakte Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen. De vil kunne informere dig om, hvor meget din ydelse bliver nedsat og grunden hertil.

Manglende betaling for daginstitution

Der kan også blive trukket i børnepengene, hvis ens barn går i daginstitution og man ikke sørger for at betale til kommunen. I sådanne situationer kan Gældsstyrelsen gå ind og modregne de manglende betalinger i dine børnepenge. Derfor er det meget vigtigt, og hensigtsmæssigt, at man sørger for at have styr på de ting. Du vil modtage et brev fra Gældsstyrelsen, hvis dette er tilfældet. Er du uenig i det modregnede beløb kan du kontakte din kommune.

Manglende tilbagebetaling af børnepenge

I situationer, hvor du mangler at tilbagebetale børnepenge, vil dette fratrækkes din udbetaling. Dette vil ske indtil det skyldige beløb er tilbagebetalt. Hvis du ikke længere får børnepenge, og der fortsat figurerer et skyldigt beløb, vil du modtage et indbetalingskort på restbeløbet.

Kan jeg modtage børnepenge?

Alle der har børn under 18 år er berettiget til at modtage børnepenge indtil den dag, hvor barnet fylder 18 år og derfor er myndig. Som nævnt ovenfor, er det barnets alder og forældrenes indkomst, der er med til at afgøre, hvor meget man kan få i børnepenge. Det er den forælder, der har forældremyndigheden, der er berettiget til børnepenge (læs mere om dette længere nede i artiklen).

Kort sagt kan du få børnepenge, hvis du overholder følgende betingelser:

 • Du skal have et barn, der er under 18 år gammel
 • Dit barn skal have bopæl i Danmark
 • Du skal selv have bopæl i Danmark
 • Du skal være skatteborger i Danmark
 • Barnet må ikke være forsørget af det offentlige
 • Du skal som forælder have arbejdet eller boet i Danmark i minimum 6 ud af de seneste 10 år

Du kan miste retten til børnepenge hvis:

 • Du overholder ikke et forældrepålæg fra kommunen, hvis denne har mistanke om at barnets udvikling kan være i fare,
 • Du overholder ikke de krav, der er til sprogvurdering/sprogstimulans for børn i alderen 2-3 år,
 • Du overholder ikke uddannelsespligten, beskæftigelse eller lignende for børn i alderen 15-17 år,
 • Fra den 01. august 2020 kan dit barns tilstedeværelse i klasselokalet påvirke retten til børnepenge. Du kan miste retten til børnepenge, hvis dit barns skolefravær stiger til 15 % eller derover.

Hvis dit barn har en fraværsprocent på 15 % eller derover, vil det være skolens pligt at indberette dette til kommunens socialforvaltning. De træffer en afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at fratage retten til børnepenge for det givne kvartal.

I og med at børnepenge udbetales pr. kvartal, bliver fravær også opgjort pr. kvartal. Det vil altså sige, at du som modtage af børnepenge for et barn i skolealderen kan miste retten til børnepenge efter bare 7 dages fravær.

Hvem modtager udbetalingen af børnepenge?

Hele formålet med at modtage børnepenge er, at barnet trives og at man som forældre kan betale de ekstra udgifter, der er forbundet med at have børn. Idéen er altså at penge går til barnet – eller mere præcist de udgifter som medfølger. Det er altså ligegyldigt hvor barnet bor, så længe pengene udbetales til den forældre, som barnet har bopæl hos.

Som udgangspunkt er det moderen til barnet, der er berettiget til børnepenge. Statistisk set er det moderen, der får forældremyndigheden over barnet. Men i sidste ende er det naturligvis barnets adresse og forældremyndigheden, der er afgørende for, hvem der er berettiget til børnepenge.

Men i situationer, hvor der er tale om skilsmisse mellem forældrene, er det ikke unormalt at barnets hjemsted ligeledes ændres. Derfor kan der også ske en ændring i henhold til, hvem der udbetales børnepenge til.

Herunder har vi sammensat en række situation, så du kan skabe dig et bedre overblik over de forskellige situationer, der kan opstå med henblik på, hvem der modtager børnepenge:

Moderen har forældremyndigheden

I situationer hvor moderen får den fulde forældremyndighed, er det også moderen, der får børnepengene udbetalt. Det samme gælder, hvis begge forældre og barnet bor sammen.

Faderen har forældremyndigheden

Hvis barnet bor sammen med sin far, og denne har den fulde forældremyndighed, er det også faderen, der er er berettiget til at modtage børnepenge.

Fælles forældremyndighed

I de tilfælde, hvor begge forældre har forældremyndigheden og bor hver for sig, er der nogle særlige betingelser, der gælder. Reglen siger, at børnepengene bliver udbetalt til den forældre, som barnet opholder sig hos det meste af tiden. Har begge forældre barnet lige meget, er det barnets registrerede bopæl (folkeregisteradressen), der afgør hvem der får udbetalt børnepenge.

Hvorfor er det vigtigt at have styr på børnepenge?

Som man kan læse ud fra denne side, er det ikke så besværligt at holde styr på børnepenge. Men det kan dog ikke underdrives, hvor vigtigt det er at have styr på. Du kan f.eks. risikere at betale penge tilbage i børnepenge, hvis du har modtaget et højere beløb, end du er berettiget til.

Lovforslag til ændring af loven om børne- og ungeydelsen (børnepenge)

Skatteministeriet har offentliggjort et lovforslag til ændringen af den nuværende lovgivning for børnepenge. Baggrunden for forslaget er, at man ønsker at imødekomme nutidens forældremønstre og ligestille forældre, hvor begge har forældremyndigheden. Det vi sige, at hvor der er fælles forældremyndighed – uanset om forældrene bor sammen eller ej – ønskes det, som udgangspunkt, at begge forældre skal modtage et beløb, der svarer til halvdelen af børnepengene. Forslaget er dog bortfaldet på nuværende tidspunkt.

Da lovforslaget ikke er endeligt vedtaget, er det usikkert, hvorvidt reglerne træder i kraft og i så fald hvornår. Hold dig opdateret her på siden om de seneste nyheder om emnet.