SU udbetaling i 2022

Du er ikke den eneste, hvis du heller ikke lige kan huske, hvornår den næste udbetaling af SU sker. Det er en af grundene til, vi har sammensat denne guide, der kan hjælpe dig med at se, hvornår SU udbetales i 2024 – og ikke bare hvornår, men alle datoerne hvor SU udbetales. Sker der ændringerne i reglerne og andre ting, der vedrører SU, så er vi også de første på pletten til at blogge om det. På den måde er du altid den første der ved, hvilke ændringer der sker i SU, og hvordan ændringerne kommer til at påvirke din økonomi.

Udbetalinger i 2024 af din SU

 • Januar – [sidstedag month=”January”]
 • Februar – [sidstedag month=”February”]
 • Marts – [sidstedag month=”March”]
 • April – [sidstedag month=”April”]
 • Maj – [sidstedag month=”May”]
 • Juni – [sidstedag month=”June”]
 • Juli – [sidstedag month=”July”]
 • August – [sidstedag month=”August”]
 • September – [sidstedag month=”September”]
 • Oktober – [sidstedag month=”October”]
 • November – [sidstedag month=”November”]
 • December – [sidstedag month=”December”]

Betingelser for at få SU

Der findes en række betingelser du skal opfylde, før du kan søge og modtage SU. Det kræver at du:

 • Er studieaktiv,
 • Ikke tjener for meget (er du i tvivl, så se længere nede i artiklen under Det må du tjene ved siden af din SU),
 •  Ikke modtager anden offentlig støtte,
 • Er dansk statsborger (i visse tilfælde er det dog muligt at udenlandske statsborgere kan modtage SU),
 • Du og den uddannelse, du er optaget på, opfylder betingelserne for den pågældende type uddannelse.

SU satser i 2021: Hvor meget får jeg i SU?

Det beløb du kan modtage pr. måned, afhænger af 2 ting:

 • Om du går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse,
 • Om du er hjemmeboende eller udeboende.

Ungdomsuddannelse

Beløbene nedenfor forudsætter at du er startet på din uddannelse efter 1. juli 2014.

Som hjemmeboende

Som hjemmeboende tilknyttet en ungdomsuddannelse afhænger din SU af dine forældres indkomst. Din SU udgør en grundsats og et evt. tillæg, hvor tillægget afhænger af dine forældres indkomst 2 år tilbage.

 • Grundsats i 2021: 1.399 kr. pr. måned (før skat)

Tjente dine forældre 737.387 kr. eller derover i 2019, ligger den laveste sats

 • 958 kr. pr. måned (før skat).

Tjente dine forældre 345.535 kr. eller derunder i 2017, ligger den højeste sats

 • 3.143 kr. pr. måned (før skat).

Som udeboende

Din SU som udeboende afhænger af din alder, og om du har fået dispensation til udeboende sats og din alder.

Er du 18-19 år og har fået dispensation til udeboende sats, afhænger din SU fortsat af dine forældres indkomst 2 år tilbage i tiden (ligesom hvis du var hjemmeboende). Dog er beløbet for grundsats og tillæg større:

 • Grundsats i 2019: 3.956 kr. pr. måned (før skat)

Herudover findes der tilfælde, hvor du kan få et tillæg til grundsatsen.

Det højeste beløb du kan modtage, der forudsætter at dine forældre tjente 345.535 kr. i 2019 (før skat), er

 • 6.321 kr. pr. måned (før skat)

Det laveste beløb du kan få, der forudsætter at dine forældre tjente 603.797 kr. i 2019 (før skat), er

 • 4.055 kr. pr. måned (før skat)

Er du 20 år eller ældre og udeboende modtager du:

 • I 2019: 6.166 kr. pr. måned (før skat)
 • I 2020: 6.243 kr. pr. måned (før skat)

Videregående uddannelse

Beløbene nedenfor forudsætter at du er startet på din uddannelse efter 1. juli 2014.

Som hjemmeboende

Som hjemmeboende tilknyttet en videregående uddannelse afhænger din SU-indtægt af dine forældres indkomst. Beløbet består af en grundsats og evt. tillæg, hvor det i nogle tilfælde er muligt at få et tillæg, der dog afhænger af dine forældres indkomst 2 år tilbage.

 • Grundsats i 2019: 958 kr. pr. måned (før skat)

Tjente dine forældre 589.630 kr. eller derover i 2017, er den laveste sats du kan få på

 • 958 kr. pr. måned (før skat)

Tjente dine forældre 348.417 kr. eller derunder i 2017, ligger den højeste sats

 • 2.658 kr. pr. måned (før skat)

Som udeboende

Er du begyndt på en videregående uddannelse, og er du udeboende, kan du få:

 • I 2019: 6.166 kr. pr. måned (før skat)
 • I 2020: 6.243 kr. pr. måned (før skat)
 • I 2021: 6.321 kr. pr. måned (før skat)

Du skal betale skat af din SU

Du betaler skat af din SU. Skatten bliver fratrukket inden SU’en bliver udbetalt til dig. Samtidig skal du holde øje med, om du evt. tjener for meget ved siden af din SU, da du ved at tjene for meget kan risikere, at skulle betale SU tilbage. Er du i tvivl om, hvor meget du må tjene, så læs videre.

Det må du tjene ved siden af din SU

Beløbet du må tjene ved siden af din SU pr. år kaldes årsfribeløb. Dette regnes ud for et kalenderår (januar-december). Tjener du mere, skal du betale noget af din SU tilbage. Årsfribeløbet består af 12 månedsfribeløb (1 pr. måned), der er opdelt efter satserne laveste, mellemste og højeste månedsfribeløb.

Du skal selv regne dit årsfribeløb ud. Det gør du ved at lægge dine 12 månedsfribeløb sammen. Hvorvidt dit månedsfribeløb hører ind under kategorierne laveste, mellemste eller højeste, afhænger af din situation og den pågældende måned.

Laveste månedsfribeløb i 2019:

De måned du får SU (på videregående uddannelser tæller dobbeltklip og slutlån også med i din indkomst)

 • Ungdomsuddannelser: 9.069 kr. pr. måned (før skat, efter AM-bidrag)
 • Videregående uddannelser: 13.711 kr. pr. måned (før skat, efter AM-bidrag)

Mellemste månedsfribeløb i 2021:

Du er indskrevet på en uddannelse, men har 1) valgt SU fra, 2) ikke søgt SU, eller 3) du har ikke ret til SU (orlov, lønnet praktik/elevløn eller studieinaktiv).

 • 20.088 kr. pr. måned (før skat, efter AM-bidrag)

Højeste månedsfribeløb i 2021:

Du har ikke ret til SU hvis du 1) ikke er under uddannelse, 2) mangler SU-klip og modtager ikke slutlån, 3) ikke får anden offentlig støtte, 4) vælger slutlån fra, 5) går på en uddannelse, der ikke er SU-godkendt.

 • 38.664 kr. pr. måned (før skat, efter AM-bidrag)

Har du børn, der er under 18 år, stiger dit årsfribeløb i 2021 med 29.053 kr. pr. barn.

Hvis du har tjent for meget ved siden af din SU

Er du i den situation, at du har tjent for meget ved siden af din SU, har du flere muligheder.

Du skal selv holde øje med, om du tjener for meget, og at det du tjener, ikke overstiger dit årsfribeløb. Hvis du i løbet af året finder ud af, at du kommer til at tjene for meget, kan du fravælge SU i en periode, så du ikke skal betale SU tilbage senere.

Er året gået, og har du modtaget en opkrævning (en indkomstkontrol-krav), skal du betale en del af din SU tilbage. Hvis du samtidig har fået SU-lån kan det være, du også skal betale en del af dit SU-lån tilbage. Har du tjent mere end dit årsfribeløb, svarer opkrævningen til det du har tjent ud over dit årsfribeløb. Hvis ikke din SU dækker dette beløb, skal du betale dele af dit SU-lån tilbage, som derefter bliver fratrukket dit samlede lån.

Hvis du vil ændre din tilbagebetalingsordning, skal du kontakte Udbetaling Danmark (Studiegæld) evt. via deres selvbetjeningsside.

Dét skal du være opmærksom på ved SU klippekort

På videregående uddannelser svarer én måneds SU til ét klip i dit SU-klippekort. Det samlede antal SU-klip, du kan få, afhænger af din uddannelses længde (den normerede tid). Dog har du maksimalt 70 klip, der er den overordnede ramme for de antal klip, du kan få. Det svarer til en studietid på 5 år og 10 måneder.

Det er muligt at udvide den overordnede ramme, og altså få tildelt ekstra klip. Det kan ske, hvis du:

 • Starter på din videregående uddannelse senest 2 år efter din første adgangsgivende eksamen er afsluttet (op til 12 klip),
 • Læser Medicin (3+3),
 • Læser til Solist,
 • Læser til Præst,
 • Læser en kandidatuddannelse, hvor propædeutik har varet i ½ – 1 år på bacheloruddannelsen,
 • Læser en kandidat, hvor din adgangsgivende professionsbacheloruddannelse varede 3 ½ – 4 år.

SU i sommerferien

Du kan modtage SU i sommerferien, hvis du befinder dig i et ”uafbrudt uddannelsesforløb”, dvs. hvis din uddannelse strækker sig hen over sommerferieperioden. I dette tilfælde har du ret til SU i sommerferien. Du kan dog ikke modtage SU mellem uddannelser, hvis du eks.:

 • Efter sommerferien skifter mellem HF-enkeltfag og den 2-årige HF-uddannelse eller EUD-uddannelse,
 • Før sommerferien afslutter AVU og efter sommerferien begynder på HF, EUD, STX eller HF-enkeltfag,
 • Afslutter en gymnasial uddannelse og efter sommerferien påbegynder gymnasial supplering.

SU mellem bachelor og kandidat

Mange er i tvivl, om de kan få SU mellem deres bacheloruddannelse og kandidatuddannelse. Men det er muligt at modtage SU i sommerferien i dette tilfælde, da dette betegnes som en trindelt uddannelse. Bachelor- og kandidatuddannelser ses som 2 særskilte uddannelser. Du skal derfor søge om SU igen, inden du starter på din kandidatuddannelse.

Sådan søger du om SU

Så snart du har fået en studieplads er det vigtigt, at du skynder dig at søge om SU. Du kan nemlig tidligst få SU fra den måned du søger, og du kan ikke få SU med tilbagevendende kraft. Du søger via minSU.