SU Lån 2024

En af de helt store fordele ved at bo i Danmark er, at det er gratis at tage en uddannelse. I mange andre lande i verden er det at tage en universitetsuddannelse så dyrt, at mange aldrig nogensinde får muligheden. Det betyder dog ikke, at det ikke er en tid, der kan være økonomisk udfordrende for de studerende, der skal leve med det. Det er en overgangsperiode, hvor mange flytter hjemmefra og skal stå på egne ben for første gang. Desværre medbringer denne periode også en lang række økonomiske udfordringer, som kan være svære at håndtere.

Heldigvis kan man i Danmark optage et studielån (SU-lån), der er en låntype, som kun studerende har adgang til. Du kan i denne guide blive klogere på, hvad SU-lån er, samt om det vil være fordelagtigt for dig at optage et SU-lån.

 • Januar – Onsdag d. 31. januar 2024
 • Februar – Torsdag d. 29. februar 2024
 • Marts – Onsdag d. 27. marts 2024
 • April – Tirsdag d. 30. april 2024
 • Maj – Fredag d. 31. maj 2024
 • Juni – Fredag d. 28. juni 2024
 • Juli – Onsdag d. 31. juli 2024
 • August – Fredag d. 30. august 2024
 • September – Mandag d. 30. september 2024
 • Oktober – Torsdag d. 31. oktober 2024
 • November – Fredag d. 29. november 2024
 • December – Tirsdag d. 31. december 2024

Hvorfor optage et SU-lån?

Alle som har prøvet at leve på SU kan fortælle, at det ikke ligefrem er en dans på roser. Økonomien er som regel presset, og en uventet regning kan ødelægge budgettet.

Selvom studerende ofte vænner sig til, at de sidste dage i måneden er noget fattige, hvor man lever af havregryn og pasta, er der ingen garanti for, selv når man vender hver eneste øre, at man har råd til at betale alle sine udgifter.

Mange studerende bliver nødt til at finde et studiejob, for at få økonomien til at hænge sammen. Desværre er det ikke altid så nemt at finde et job – og selv når man finder ét, tager det værdifuld tid fra studiet. Det er ikke alle, der kan få en hverdag med både studie og studiejob til at hænge sammen, og det er her SU-lånet kan være til hjælp.

SU-lån fungerer som supplement til SU’en, og mange føler sig nødsaget til at optage dette lån for at få råd til sine faste udgifter, mad og ikke mindst alle studiebøgerne.

SU-lånet er skattefrit og har nogle fordelagtige vilkår.

Betingelser: Hvordan får man et SU-lån?

Der findes en række krav, du skal opfylde, hvis du er interesseret i at søge om et SU-lån. Du:

 • Skal være under uddannelse,
 • Modtager SU.

Hvis du tager orlov, afbryder din uddannelse eller holde en pause på din uddannelse, mister du retten til SU og SU-lån.

Har du ét år ansøgt om SU-lån, vil du automatisk modtage et nyt tilbud om SU-lån året efter.

Typer af SU-lån

Der findes 3 forskellige typer SU-lån:

 1. SU-lån,
 2. Supplerende SU-lån til forsørgere,
 3. Slutlån.

Hvilket type lån du har behov for, afhænger af din situation. Et SU-lån kan du optage, hvis du opfylder betingelserne, beskrevet ovenfor, hvorimod du kun kan optage et supplerende SU-lån til forsørgere, hvis du er forsørger og har brug for et lån ved siden af dit almindelige SU-lån. Har du ikke flere SU-klip til rådighed til din videregående uddannelse, kan du tage et slutlån, der som hovedregel dækker over de sidste 12 måneder af din uddannelse.

Hvor længe kan man få SU-lån?

Hvor længe du kan optage SU-lån, afhænger af hvor længe du modtager SU. På videregående uddannelser, lyder den overordnede ramme for SU på 70 klip, og derfor er det også i den periode, du modtager SU, du kan optage et SU-lån.

Er din SU beregnet ud fra dine forældres indkomst, kan du søge om at få forhøjet SU-lån. Differencen udligner forskellen mellem den højeste SU-sats og din nuværende SU.

Tilbagebetaling af SU-lån

Når du ikke længere er SU-berettiget, skal du betale dit SU-lån tilbage. Tilbagebetalingen sker til Udbetaling Danmark. Det er derfor Udbetaling Danmark, der kontakter dig, når du skal begynde at betale dit SU-lån tilbage.

Du skal første begynde at betale tilbage på dit SU-lån d. 1. januar året efter afsluttet uddannelse.

Starter man på en ny uddannelse og bliver berettiget til SU igen, kan du sætte tilbagebetalingen på pause indtil du er færdig med denne uddannelse. Du kan også vælge at optage et nyt SU-lån.

Lånet skal betales tilbage over en periode på 7 til 15 år. Det er naturligvis også muligt at få hele lånet ud af verden med det samme, hvis det ønskes. Ofte foregår betalingen således, at der betales hver 2. måned, dvs. i alt 6 betalinger om året. Men det er en meget fleksibel ordning, og det er muligt at tilpasse tilbagebetalingen efter sin økonomiske situation.

Satser for SU-lån: Hvor meget kan jeg få i SU-lån?

Hvor meget du kan modtage i SU-lån, afhænger af den pågældende låntype. Du kan maksimalt modtage følgende beløb pr. måned i 2024:

 • SU-lån: 3.489 kr.
 • Supplerende SU-lån til forsørgere: 1.745 kr.
 • Slutlån: 9.001 kr.

Hvor meget koster det at optage et SU-lån?

SU-lånet adskiller sig fra andre låntyper ved, at der ikke forekommer nogen gebyrer eller skjulte udgifter. Det eneste du skal betale for at få et SU-lån, er renterne – og disse er relativt lave, sammenlignet med andre låntyper på markedet.

Lånet er skattefrit og har en rente så lav som 4,6 %. Denne lave rente er det ikke muligt at få andre steder, og det alene gør det til en yderst fordelagtig låntype. Når du er færdig med din uddannelse og skal i gang med tilbagebetalingen, bliver renten fastsat efter diskontoen. Dertil kommer et tillæg, der dog maksimalt kan udgøre 1 %.

Siden 2023 har diskontoen ligget på 3,6 %.

Alt i alt betyder dette, at du kan ende med en rente på 4,6 % på dit SU-lån efter endt uddannelse.

Hvad er et slutlån?

Hvis du skal starte på uddannelse, og har brugt alle dine 70 SU-klip, kan du optage et slutlån. Slutlånet kan du, under normale omstændigheder, modtage i 12 måneder. Der findes dog undtagelser, hvor du i nogle tilfælde kan tage et slutlån i de sidste 24 måneder af din videregående uddannelse.

Vælger du at optage et slutlån, er det det eneste, du får udbetalt. Det er dog en god løsning, hvis du er blevet forsinket på dit studie eller har skiftet uddannelse undervejs. Efter endt uddannelse skal du betale slutlånet tilbage – lige som med et almindeligt SU-lån.

Du skal dog være opmærksom på, at et slutlån tæller med i dit fribeløb, når du er indskrevet på en videregående uddannelse. Dette vil sige, at beløbet du må tjene ved siden af din SU og dit SU-lån bliver formindsket, sammenlignet med da du ikke have et slutlån.

Hvornår er det en god ide at optage et SU-lån?

Det er vigtigt, at du spørger dig selv om: hvornår er der et reelt behov for at optage lån?

Har du brug for at supplere din SU med et SU-lån for at betale dine faste udgifter, kan det være en god idé at optage et SU-lån. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at du nemt kan opbygge et langt højere forbrug, hvis du får flere penge mellem hænderne.

Der er dog én grund til at optage et SU-lån, som mange ikke tænker over. Optages et SU-lån under studiet, er din opsparing vokset, når du er færdig uddannet. Denne opsparing kunne f.eks. bruges som udbetaling til et hus. På grund af SU-lånets lave rente, og fordi det kan være svært at låne penge andre steder som nyuddannet, er det at optage et SU-lån attraktivt for mange studerende.