Efterløn: Udbetalingsdatoer og satser for 2022

I 1979 indførte Folketinget i Danmark loven, der gjorde vi i Danmark indførte efterløn. Det var den daværende SV regering, hvor den daværende statsminister Anker Jørgensen, var med til at sikre indførsel af efterlønnen. Dog blev det allerede foreslået i 1975 af arbejdsorganisation SID, i dag også kaldet Det Faglige Fælles Forbund, at man netop skulle indføre en efterlønsordning for personer i Danmark, der var fyldt de 60 år. Begrundelse for indførelsen af efterlønnen var, at den ældre generation endte med at være nedslidt inden de nåede pensionsalderen. Herudover eksisterede problematikken med høj ungdomsarbejdsløshed. Ved at flere ældre gik på pension via efterlønnen, kunne en hel generation af unge komme ind på arbejdsmarkedet. Desuden var mange arbejdsopgaver på daværende tidspunkt meget nedslidende. Derfor var det ofte nødvendigt for mange ældre mennesker at gå på pension før tid. Alternativet ville være, at de ældre var slidt op inden de nåede folkepensionsalderen. Før du kunne modtage efterløn krævede det, at du var tilmeldt efterlønsordningen og havde indbetalt til denne i en længere periode.

Udbetalingsdatoer for efterløn

Udbetalingen af efterløn foregår via den a-kasse, du er tilmeldt. Hver a-kasse har forskellige datoer, hvor de udbetaler efterløn, dagpenge, sygedagpenge osv. Derfor er datoerne herunder de seneste datoer, du kan forvente at få udbetalt din efterløn. Vi skriver ofte blogindlæg, så du kan være opdateret på eventuelle ændringer, der sker omkring efterlønnen.  

Se alle datoerne for, hvornår der foretages efterlønsudbetaling i 2022.

Senest mulige udbetaling og afhænger af den enkelte a-kasse

 • Januar – Mandag den 31. 2022
 • Februar – Mandag den 28. 2022
 • Marts – Torsdag den 31. 2022
 • April – Fredag den 29. 2022
 • Maj – Tirsdag den 31. 2022
 • Juni – Torsdag den 30. 2022
 • Juli – Fredag den 29. 2022
 • August – Onsdag den 31. 2022
 • September – Fredag den 30. 2022
 • Oktober – Mandag den 31. 2022
 • November – Onsdag den 30. 2022
 • December – Fredag den 30. 2022

KAN JEG FÅ EFTERLØN? 

Hvorvidt du kan modtage efterløn, afhænger af en række betingelser, du skal opfylde. 

BETINGELSER FOR AT FÅ EFTERLØN 

Du skal opfylde følgende for at blive berettiget til efterløn: 

 • Medlem af a-kasse 
 • Være i efterlønsalderen 
 • Betalt efterlønsbidrag i 30 år 
 • Startet efterlønsbetalingerne senest som 30-årig 
 • Har ret til dagpenge når du når efterlønsalderen 
 • Opfylde indkomstkravet som fuldtidsforsikret: have en indtægt på 233.376 kr. (2019) / 238.512 kr. (2020) inden for de seneste 3 år  
 • Have indberettet dine pensioners værdi til din a-kasse 
 • Bo i Danmark, Grønland, Færøerne, EU-/EØS-land eller Schweiz 

HVORNÅR KAN JEG FÅ EFTERLØN? 

Din ret til efterløn stopper, når du når folkepensionsalderen. 

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår du når efterlønsalderen.

Fødselsdato Efterlønsalder 
31. december 1953 (eller tidligere) 60 år 
1. januar 1954 – 30. juni 1954 60 ½ år 
1. juli 1954 – 31. december 1954 61 år 
1. januar 1955 – 30. juni 1955 61 ½ år 
1. juli 1955 – 31. december 1955 62 år 
1. januar 1956 – 30. juni 1956 62 ½ år 
1. juli 1956 – 31. december 1958 63 år 
1. januar 1959 – 30. juni 1959 63 ½ år 
1. juli 1959 – 31. december 1962 64 år 
1. januar 1963 (eller senere) 65 år 

Din efterlønsalder viser, hvor gammel du skal være for at komme på efterløn. Dog kræver det samtidig, at du opfylder betingelserne (som nævnt længere oppe i artiklen), og at din a-kasse har fået en skriftlig ansøgning om efterløn.

EFTERLØNSBEVIS 

Vælger du at udskyde at gå på efterløn, får du et såkaldt efterlønsbevis fra din a-kasse. Efterlønsbeviset betyder, at du har ret til at gå på efterløn senere – også selvom du ikke opfylder betingelsen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Du skal dog stadig opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet, når du vil på efterløn. Som fuldtidsforsikret skal du opfylde nedenstående betingelser: 

 • Indkomstkravet: 233.376 kr. (2019) og 238.512 kr. (2020) 
 • Beskæftigelseskravet: 1.924 arbejdstimer med løn inden for de seneste 3 år 

Som deltidsforsikret skal du opfylde følgende krav: 

 • Indkomstkravet: 155.580 kr. (2019) og 159.012 kr. (2020) inden for de seneste 3 år 
 • Beskæftigelseskravet: 1258 arbejdstimer med løn inden for de seneste 3 år 

Har du et efterlønsbevis skal du ikke betale efterlønsbidrag. 

SKATTEFRI PRÆMIE OG UDSKYDELSESREGLEN 

Derudover følger en række fordele, hvis du vælger at vente med at gå på efterløn: 

 • Din efterløn svarer til den højeste dagpengesats 
 • Du kan optjene retten til skattefri præmie ved at arbejde (svarer til en forhøjelse af din timeløn på over 25 kr. (efter skat)) 

Du skal ikke betale skat af den skattefri præmie. Du får derfor en betydelig sum, når du når folkepensionsalderen og din a-kasse udbetaler den skattefri præmie til dig. 

For at få disse fordele kræver det dog, at du opfylder udskydelsesreglen: 

 • Du er født før 1. juli 1959 
 • Du har udskudt din efterløn til 3 år eller mindre før din folkepensionsalder 
 • Arbejde 30 timer om ugen (fuldtidsforsikret) 

HVOR MEGET KAN JEG FÅ I EFTERLØN? 

Din efterløn afhænger af flere forskellige faktorer. Det er derfor ikke sikkert, at du kan få lige så meget i efterløn, som f.eks. din samlever kan. 

EFTERLØN BEREGNING 

Din efterløn beregnes ud fra flere ting. For at kunne beregne, hvor meget du kan få i efterløn, hvornår du kan få efterløn samt hvor længe du kan få efterløn, skal du bruge følgende oplysninger om dig selv: 

 • Pensionsoplysninger eller 
 • Efterlønssats 

Du kan bruge dine pensionsoplysninger, hvis du ikke kender din efterlønssats. Efterlønssatsen kan du bruge til beregningen, hvis du er gået på efterløn. Du kan beregne din efterløn på borger.dk

EFTERLØN MODREGNING 

Er du født d. 1. januar 1956 eller senere, vil dine pensionsordninger påvirke din efterløn. Din pensionsordninger vil derfor nedskrive din efterløn. Har du samtidig pensionsordninger med såkaldt depotværdi – aldersopsparinger, private ratepensioner – vil din efterløn ligeledes blive nedskrevet. 

SATSER FOR EFTERLØN 2020 

Du kan maksimalt modtage 90 % af den indtægt, som du tidligere har modtaget. Dog kan du højst få det, der svarer til den højeste dagpengesats. 

Vælger du at gå på efterløn når der er 3 år eller mere til din folkepensionsalder, kan du maksimalt modtage 91 % af den højeste dagpengesats. 

I skemaet nedenfor kan du se satser for efterløn 2020

 Pr. måned Pr. år 
Fuldtidsforsikret 91% 17.583 kr. 210.996 kr. 
Fuldtidsforsikret 100% 19.322 kr. 231.864 kr. 
Deltidsforsikret 91% 11.722 kr. 140.664 kr. 
Deltidsforsikret 100% 12.881 kr. 154.572 kr.