Fritvalgskonto

Her kan du finde ud af alt ønsker om en fritvalgskonto, samt hvornår du kan få udbetalt fra din fritvalgskonto i 2021

Alle der er ansat i en virksomhed, der har en overenskomst, har en fritvalgskonto, hvor man hver måned får opsparet en del af din ferieberettige løn. Disse penge kan udbetales når i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling og lignende. Det kan ske to gange om året.

Når man ser på sin lønseddel, så vil man kunne finde et punkt, der hedder fritvalgskonto, men hvad er det egentlig for noget? Det er noget som mange danskere undrer sig lidt over, og det er grunden til at vi har lavet denne lille guide, så du kan finde alt det du ønsker at vide om fritvalgskontoen.

Naturligvis sørger vi for at holde siden ajour, da lovgivningen på dette område ændres løbende og det er vigtigt, at man sørger for at have styr på tingene. Det er trodsalt en del penge det drejer sig om.


Pengene er dine, og du bestemmer selv, om du vil bruge dem på ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage eller til seniorfrihed.

Du kan dog maksimalt få dem udbetalt to gange om året, og dermed altså ikke få dem udbetalt sammen med din løbende løn.

Hvad er en fritvalgskonto?

Som vi har berørt ovenfor, så er en fritvalgskonto en særlig konto, hvor man får overført en procentdel af sin ferieberettige løn hver måned. Det er en ordning som alle virksomheder, der har en overenskomst har. Fritvalgskontoen kan udbetales maksimalt to gange om året i forbindelse med feriefridage, ferie, pensionsindbetaling og finansiering af to børneomsorgsdage.

Man skal være opmærksom på, at det ikke er skattefri penge man får udbetalt, så når man vælger at få udbetalt pengene, får skat naturligvis også sin andel.

Spar mere op på din fritvalgskonto

Mange danskere ønsker at spare ekstra penge op på deres fritvalgskonto og det kan man faktisk sagtens gøre. Hver år i marts kan man beslutte at man vil konvertere en del af sine feriefridage om til ekstra penge på fritvalgskontoen. Det er nemt og man kan faktisk få konverteret hver feriefridag om til 0,5 % ekstra ferieberettiget løn, der derefter bliver overført direkte til din fritvalgskonto.

Det vil f.eks. sige at hvis du har 3 feriefridage, så kan du konvertere dem til 1,5 % ekstra bidrag, der vil blive overført til fritvalgskontoen hver måned.

Måden man gør alt dette på er ved at tage kontakt til sin arbejdsgiver og meddele at man ønsker at få konverteret feriefridage til indbetalinger på fritvalgskontoen. Dette skal gøres i marts og det er vigtigt, at man sørger for at det foregår skriftligt. Hvis du vælger at benytte dig af denne mulighed, kan du med 5 feriefridage få helt op til 2,5 % ekstra ind på din fritvalgskonto hver måned. Det er noget, der kan løbe op og hvem vil ikke gerne have lidt ekstra til udbetaling.

Ferieåret løber fra 1. maj og indtil d. 30. april året efter.

Hvor meget får man udbetalt fra fritvalgskontoen?

Hvor meget man får udbetalt fra sin fritvalgskonto varierer fra år til år. Dette gør man fordi, der skal tages hensyn til stigende inflation og derudover bliver det bare dyrere at leve, fordi priserne stiger. Derfor skal man naturligvis også have mere ind på fritvalgskontoen, ligesom man får lønforhøjelser.

Pr. 2019 får man hver måned 4.0 % af den ferieberettigede løn ind på fritvalgskontoen hver måned. Det er er en stigning på 0,6 % i forhold til 2018, hvor man fik 3,4 % ind på kontoen pr. måned.

Et hurtigt regnestykke vil vise, at man med en løn på f.eks. 25.000 kroner om måneden vil kunne spare 10.000 kroner op på sin fritvalgskonto. Dette beløb kan du typisk se på din lønseddel, typisk nede i bunden. Det er en ganske pæn sum, men hvis man som nævnt ovenfor konvertere sine feriefridage, så bliver beløbet jo bare endnu højere.

Hvis vi tager udgangspunkt i den samme månedsløn på 25.000 kroner, så vil man med 5 konverterede feriefridage kunne spare 6,5 % procent op om måneden, hvilket på et helt år løber op i 16.250 kroner. Det er en ganske stor øgning og det koster blot 5 feriefridage. Men det er naturligvis op til en selv.

Er du berettiget til en fritvalgskonto?

Mange danskere er i tvivl om, hvorvidt de er berettigede til en fritvalgskonto. Det er dog uhyre simpelt, for hvis du er ansat i en virksomhed med en overenskomst, så har du ret til en fritvalgskonto. Hvor meget du kan få ind på fritvalgskontoen er dog baseret på de betingelser du arbejder under.

Ting der har indflydelse på hvor meget du kan få ind på kontoen, er hvorvidt du har ret til feriefridage og om du er måneds- eller timelønnet.

Vær opmærksom på hvad du er berettiget til og om din arbejdsgiver har styr på det, for man ser ofte, at medarbejdere ikke får det ind på kontoen som de har krav på. Dette er ikke fordi at virksomhederne forsøger at snyde, men fordi der er mange ting at holde styr på. Så giv dem en hånd og hold styr på dine egne ting.

Hvordan får man udbetalt pengene fra fritvalgskontoen?

Når du på et tidspunkt gerne vil have udbetalt de penge, der står på din fritvalgskonto, så er det heldigvis såre simpelt at få det gjort. Du behøver blot tage kontakt til din arbejdsgiver og bede om at få hele eller dele af fritvalgskontoen udbetalt. Hvor meget du helt præcist ønsker at få udbetalt er helt op til dig selv, så man kan med fordel lade noget stå, hvis man tror, at man kunne få brug for dem på et senere tidspunkt.

Naturligvis kan man kun få udbetalt den sum, der står på fritvalgskontoen. Så det hjælper altså ikke noget, at man beder om at få mere udbetalt. Det er dog heldigvis noget, der siger sig selv for langt de fleste.

Det er kun dig der kan bestemme, hvornår du vil have din fritvalgskonto udbetalt, så det er altså ikke noget din arbejdsgiver kan gøre efter forgodtbefindende. Du skal give arbejdspladsen besked seneste d. 10 i måneden og man kan kun få udbetalt fritvalgskontoen to gange om året, så det skal du huske at være opmærksom på.

Hvad sker der med fritvalgskontoen, hvis man stopper på sit arbejde?

Man kunne godt frygte, at man ville miste de penge, der står på fritvalgskontoen, hvis man stopper på sin arbejdsplads. Men der skal man ikke bekymre sig, for naturligvis får man dem udbetalt. Dette sker automatisk når man får sin sidste løn fra virksomheden. Hele fritvalgskontoen udbetales, så man ikke har noget mellemværende med virksomheden.

Særlige betingelser i forbindelse med fritvalgskontoen

Noget relativt nyt i forhold til fritvalgskontoen er muligheden for to børneomsorgsdage om året. Disse dage kan benyttes hvis man har børn under 14 år. Dette er uanset hvor mange børn man har, så der kommer ikke flere børneomsorgsdage selvom man har flere børn. For at kunne drage nytte af børneomsorgsdagene, så skal man have minimum 9 måneders anciennitet på arbejdspladsen. Selve børneomsorgsdagene finansieres via fritvalgskontoen.

Seniorfrihed er noget, som man kan vælge at benytte sin fritvalgskonto til. 5 år før folkepensionsalderen kan man altså vælge at indgå i en seniorordning. Dette kan benyttes til at få enkelte fridage, nedsat antal arbejdstimer pr. uge eller en længerevarende friheds periode.

Hvis du ønsker det, så kan du altid vælge at indbetale dele eller hele fritvalgskontoen til din pensionsordning. Giv dinarbejdsgiver besked om at du ønsker dette i det kommende ferieår, men husk at de skal have besked inden udgangen af marts måned.

Der er naturligvis en masse andre betingelser og rettigheder i forbindelse med fritvalgskontoen, men de ovenstående er de, der oftest stilles spørgsmål omkring. Derfor var det oplagt at nævne dem her. Hvis du har spørgsmål angående din fritvalgskonto, så kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant og få mere at vide. Det kan godt betale sig.