Ad Clicks : Ad Views :

Børnebidrag

Hvad betyder børnebidrag?

Hvis man ikke bor sammen, men har et fælles barn, så skal den ene forælder betale penge til den anden. Det er den, der har barnet boende, der skal modtage børnebidrag. Så hvis et barn har adresse hos sin far, så er det moderen, der skal betale børnebidrag til faderen.

 • Januar – Onsdag den 2. 2019
 • Februar – Fredag den 1. 2019
 • Marts – Fredag den 1. 2019
 • April – Mandag den 1. 2019
 • Maj – Onsdag den 1. 2019
 • Juni – Mandag den 3. 2019
 • Juli – Torsdag den 1. 2019
 • August – Torsdag den 1. 2019
 • September – Mandag den 2. 2019
 • Oktober – Tirsdag den 1. 2019
 • November – Fredag den 1. 2019
 • December – Mandag den 2. 2019

Børnebidrag er en af de ting, der ofte bliver problemer med i forbindelse med en skilsmisse, hvor man flytter fra hinanden. Derfor er det vigtigt, at man har helt styr på sine rettigheder og pligter, da man ellers kan ende i en del vanskeligheder. Desuden ønsker man vel heller ikke at snyde sin ekspartner, selvom man ikke kunne leve sammen.

Hvornår kan man modtage børnebidrag?

Hvis du bor sammen med dit barn og den anden forælder ikke bor der, så er du umiddelbart berettiget til at modtage børnebidrag. Det er fordi, at det er den som barnet bor hos, der står som forsørger i systemet. Det berettiger en til økonomisk støtte fra den anden forælder og det er noget som man kan aftale indbyrdes. Det er naturligvis hensigtsmæssigt, hvis i selv kan finde ud af hvor meget der skal betales og hvornår pengene skal betales. Det er dog ikke altid, at det går så glat som man kunne ønske.

Sørg altid for, at få tingene dokumenteret. Det gælder især, hvis i laver en indbyrdes aftale privat. På den måde er der ikke nogen, der er i stand til at snyde den anden part og man slipper for mulige misforståelser i fremtiden. Det gør samarbejdet lettere for alle og sikrer, at man modtager børnebidraget. Man skal bare være klar over, at en privat aftale om børnebidrag er fuldt ud lige så juridisk bindende som en aftale lavet med statsforvaltningen. Så husk at overholde den.

Har man dele ordning, hvor barnet bor hos begge forældre og hvor man deles om udgifterne, så vil man som regel ikke have noget fast børnebidrag. Men der er mange forskellige faktorer, der kan spille ind og ingen sager er ens. Kan ikke komme til enighed, så bør i kontakte statsforvaltningen, der er kan håndtere det for jer og fastsætte hvor meget, der skal betales i børnebidrag.

Hvor meget modtager man i børnebidrag?

Som sådan er der ikke et fast beløb på børnebidrag, i hvert fald ikke hvis man laver en privat aftale. Så der har man frie hænder til selv at beslutte hvor meget, der skal betales og hvornår det skal betales. Som nævnt ovenfor, så skal i dokumentere det hele, så der er styr på sagerne og ingen bliver snydt.

Hvis man ikke kan komme til enighed og finde en ordning, der passer jer begge, så kan i se jer nødsaget til at kontakte statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil så fastsætte et beløb, der skal betales og hvornår det skal gøres. I modsætning til private aftaler, så benytter statsforvaltningen en fast takst, der ændres fra år til år i januar. Med tillæg er det normale børnebidrag 2019 på 1.387 kroner om måneden. Der er dog forskellige faktorer, der kan ændre på beløbets størrelse. Hvis den anden forælder f.eks. har en høj

indtægt, så kan statsforvaltningen vælge at udregne et tillæg, der baseret på en vis procent af denne indtægt.

Husk skattefradraget

Hvis du er i den situation at du skal betale børnebidrag, så er det vigtigt at du husker på, at du får fradrag i skat for det betalte beløb. Dette gælder både hvis i laver en privat aftale omkring børnebidrag, men også hvis der er statsforvaltningen, der går ind og afgør sagen.

Det er nemt at finde ud af hvor meget man kan trække fra i skat, for det drejer sig bare om grundbeløbet, der i 2019 er på 1.204 kroner pr. måned. Har du en højere indtægt og betaler derfor mere i børnebidrag, så kan du naturligvis også få fradrag for dette.

Særlige betingelser vedr. en 7-7 ordning

En 7-7 ordning er en ordning, hvor forældrene har barnet/børnene syv dage ad gangen, hvorefter den anden forælder har dem i syv dage. På den måde har man altså delt forsørgerpligt, og derfor skal der som udgangspunkt ikke betales noget børnebidrag. Fordi man forsøger barnet lige meget, vil der ikke være nogen ide i, at man skulle have en aftale om børnebidrag, da det blot ville være unødigt besvær.

Men hvis der sker ændringer i denne ordning og det ikke længere drejer sig om en 7-7 ordning, men derimod en 9-5 ordning eller lignende, så skal der naturligvis betales børnebidrag. Den forælder, der kun har bar i 5 dage er derfor ikke længere forsørger på samme niveau som den anden. Forhåbentlig kan man nå til enighed om, hvad i så stiller op. Men hvis der ikke kan findes en ordning, der passer begge parter, så skal man kontakte statsforvaltningen, der så vil gå ind og håndtere sagen. På den måde kan der træffes en beslutning, som er retfærdig og sikrer barnet de bedst mulige kår.

Hvor meget skal man betale i 2019?

Som tidligere nævnt, så har statsforvaltningen en fast takst, som de benytter når der skal betales børnebidrag. Det er pr. 1 januar 2019 steget. I 2018 var taksten som følger:

* Grundbeløb: 1.204 kroner pr. måned

* Tillæg: 156 kroner pr. måned

* Samlet børnebidrag: 1.360 kroner pr. måned

Denne takst er steget og fremover lyder den på:

* Grundbeløb: 1.228 kroner pr. måned

* Tillæg: 159 kroner pr. måned

* Samlet børnebidrag: 1.387 kroner pr. måned

Grunden til at børnebidraget stiger hvert år er fordi, der er mange forskellige faktorer, der gør at det kan blive dyrere at forsørge et barn. Det kan være ting som almindelige stigninger på forskellige goder og

services, men der bliver også taget højde for ændringer i inflationen. Det vil kort sagt sige at i takt med, at det bliver dyrere at forsørge sine børn, så vil behovet for en stigning i børnebidraget også være der.

Privat aftale vedr. børnebidrag

Som nævnt ovenfor, så kan man sagtens selv lave en aftale omkring børnebidrag. Det er bare vigtigt, at i kan ordne det i ro og mag, uden at der bliver ballade. Det er heldigvis ikke noget problem i de fleste sager, men der er jo forhold og ægteskaber, der ender på en meget uhensigtsmæssig måde, og der kan det være svært, at blive enige om en ordning. I disse tilfælde skal man have fat i statsforvaltningen, der går ind og tager styringen, så alle kan blive tilfredse med aftalen. Det er desuden svært at få ændret i en privat aftale, så derfor kan det være en god ide, at lade statsforvaltningen tage sig af det uanset hvad.

Hvis i vælger, at ordne tingene selv, så skal i være meget opmærksomme på, at det bliver gjort ordentligt. Få nedfældet aftalen og sørg for at i begge har en underskrevet kopi. På den måde er alle parter sikret imod misforståelser og andre problemer. Det er dog også vigtigt at man er opmærksom på, at hvis man selv laver en aftale, så kan det være svært at få højere fradrag end det, der normalt bliver fastsat af statsforvaltningen.

Hvis der ikke bliver betalt børnebidrag

Man har pligt til at betale børnebidrag, så hvis man undlader at gøre det kan det få konsekvenser. Det vil man naturligvis gerne undgå og derfor er det i ens egen interesse at få betalt børnebidrag til tiden. Hvis du har ret til at få børnebidrag og den anden part ikke betaler kan du kontakte Udbetaling Danmark, hvor du vil få den hjælp du behøver. Udbetaling Danmark giver dig et udlæg på børnebidraget, som de derefter opkræver af den, der normalt skal betale bidraget.

Er i den situation at i har udfærdiget en privat aftale, som så bliver svigtet, så er der stadig hjælp af hente. Udbetaling Danmark skal igen kontaktes og de vil kunne hjælpe dig med at inddrive de penge, som du har til gode. Ved private aftaler kan man desværre ikke få udlæg på børnebidraget, så man kan risikere at man skal vente en tid. Men Udbetaling Danmark er gode til at få inddrevet pengene fra den anden part, så du kan få de penge som du har ret til.

This div height required for enabling the sticky sidebar