Ældrecheck: Betingelser, indkomster og datoer for udbetaling i 2024

Ældrechecken er et tillæg til folke- og førtidspensionister. Ældre mennesker i Danmark kan få udbetalt en ældrecheck, når de er er fyldt 65 år og opfylder indkomst og formuekravet. Opfylder du disse betingelser, er du kvalificeret til at kunne modtage og få udbetalt din ældrecheck. Denne udbetales en gang årligt til din NemKonto. Se nedenunder, hvornår ældrechecken udbetales i 2024.

Udbetaling af ældrecheck i 2024

Ældrechecken udbetales 1 gang årligt, den sidste hverdag i januar.

 • Onsdag d. 31. januar

Betingelser og regler for ældrecheck

For at kunne få ældrecheck, skal du opfylde en række betingelser. Først og fremmest, skal:

 • du have haft ret til folkepension senest december (året før)
 • have en personlig tillægsprocent på over 0
 • din likvide formue være mindre end 99.200 kr. (2024)

Læs mere om, hvordan din personlige tillægsprocent beregnes, samt hvad likvid formue indebærer nedenfor.

Personlig tillægsprocent

Denne procentdel indikerer, hvor højt et beløb du kan få i tilskud, når du modtager pension. Udover at din personlige tillægsprocent bruges til at beregne, hvor meget du kan få i ældrecheck, så anvendes denne procent også til at vise, hvor meget du kan få i varmetillæg, mediecheck og helbredstillæg.

Din personlige tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Ligger din tillægsprocent på 100, vil det sige, at du kan modtage det højeste beløb i tillæg. Derfor gælder det, at jo højere procentdelen er, jo højere bliver beløbet du kan modtage i tillæg.

Denne ændres, hvis dit indkomstgrundlag ændres. Derfor kan du godt komme ud for, at din tillægsprocent ikke er den samme, som den var sidste år eller året før det.

I tabellen nedenfor kan du se, hvilke betingelser der er gældende ved en tillægsprocent på 100%, 0% og mellem 0-100 %.

Tillægsprocent (%) Betingelser Højeste årlige indkomst (2024) udover pension Ældrecheck
100 Enlig 35.100 kr. Fuldt tillæg
100 Samlevende/ægtefælle 69.400 kr. (tilsammen) Fuldt tillæg
Mellem 0-100 Enlig For hver 583 kr. din indkomst overstiger 35.100 kr…. … bliver dit tillæg sat ned med 1 %
Mellem 0-100 Samlevende/ægtefælle For hver 1.177 kr. jeres indkomster tilsammen overstiger 69.400 kr…. … bliver dit tillæg sat ned med 1 %
0 Enlig 93.400 kr. Du kan ikke få tillæg
0 Samlevende/ægtefælle 187.100 kr. (tilsammen) Du kan ikke få tillæg

Din indkomst har betydning for, hvor høj din personlige tillægsprocent bliver, som i sidste ende har indflydelse på, hvorvidt og hvor meget du kan få i ældrecheck. Indkomst dækker over: løn, positiv kapitalindkomst, honorarer, erstatninger, arbejdsmarkedspension udbetalinger, underholdsbidrag, mv.

Likvid formue

Udover din personlige tillægsprocent, har din likvide formue også indflydelse på, hvor meget du kan modtage i ældrecheck. Men hvad betyder likvid formue?

Din likvide formue dækker over:

 • Obligationers kursværdi
 • Pantebreve
 • Børsnoterede aktiers kursværdi
 • Investeringsforeningsbevisers kursværdi
 • Kontant beholdning
 • Indestående i pengeinstitutter
  • Nedsparingslån
  • Kassekredit
 • Andre værdipapirer

Har du en kassekredit, hvor der er pant i fast ejendom, har dette altså betydning for, hvorvidt du kan modtage ældrecheck.

Sådan får du ældrecheck

For at få ældrecheck skal du søge herom til Udbetaling Danmark. Du skal oplyse om din formue, for at få ældrecheck. Har du tidligere oplyst om din formue til Udbetaling Danmark, og opfylder du samtidig alle betingelser for at modtage ældrecheck, vil du automatisk få udbetalt ældrechecken, når du bliver folkepensionist.

Ældrecheck og forskudsopgørelse

Da din formue har indflydelse på størrelsen på din ældrecheck, er det vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse senest første uge af januar.

Hvis ikke du gør dette, kan din ældrecheck ikke nå at reguleres til det pågældende år. Denne regulering sker da først året efter, da ældrechecken kun udbetales 1 gang årligt.

Ældrecheck og skattepligt

Det beløb, som du modtager i ældrecheck, er skattepligtigt. Det vil sige, du skal betale skat af beløbet, du får udbetalt.

Satser for ældrecheck

Det beløb, du kan modtage i ældrecheck, afhænger som sagt, af din formue og din personlige tillægsprocent. Denne procentsats kan du finde på din pensionsmeddelelse.

Du får det højeste tillæg, hvis din personlige tillægsprocent ligger på 100 %. Se mere under ”Personlig tillægsprocent” længere oppe i artiklen.

Det mindste beløb, der dog udbetales i ældrecheck, ligger på 200 kr. Alle beløb derunder bliver altså ikke udbetalt.

Du får ikke ældrecheck

Mener du, at du kan få ældrecheck, f.eks. som følge af, at din indkomst har ændret sig, skal du kontakte Udbetaling Danmark senest d. 31. juli. Hvis du kontakter Udbetaling Danmark efterfølgende, kan du først få ældrecheck året efter.