Bliv klogere på din udbetaling af fleksydelse i 2024

Alle offentlige ydelser bliver efterhånden ændret eller justeret – og det glæder også fleksydelsen. Derfor kan du her på denne side se ændringerne, der måtte ske, med det samme. Du kan også finde alle datoer for udbetalingen af fleksydelse i 2024.

Se alle datoerne for fleksydelse udbetalingerne i 2024 herunder

 • Januar – Onsdag d. 31. januar 2024
 • Februar – Torsdag d. 29. februar 2024
 • Marts – Onsdag d. 27. marts 2024
 • April – Tirsdag d. 30. april 2024
 • Maj – Fredag d. 31. maj 2024
 • Juni – Fredag d. 28. juni 2024
 • Juli – Onsdag d. 31. juli 2024
 • August – Fredag d. 30. august 2024
 • September – Mandag d. 30. september 2024
 • Oktober – Torsdag d. 31. oktober 2024
 • November – Fredag d. 29. november 2024
 • December – Tirsdag d. 31. december 2024

Om fleksydelsesordningen

Fleksydelse er en ydelse, der betales til de personer, der er visiteret til fleksjob, som samtidig ønsker at stoppe med at arbejde inden for nogle år før folkepensionsalderen.

Fleksydelsesordningen er en ordning, du betaler til. I 2024 koster det pr. kvartal: 1.643 kr. at være med i ordningen – det gælder både inden og mens du modtager fleksydelse. Dog har du fradrag for det beløb, du betaler. Det er Udbetaling Danmark der underretter dette til Skattestyrelsen.

Betingelser: Hvem kan få fleksydelse?

Inden du når folkepensionsalderen, kan du modtage fleksydelse. Udbetaling Danmark kontakter dig inden du når fleksydelsesalderen, og herefter kan du selv bestemme, hvornår eller om du vil være en del af fleksydelsesordningen. Det skal dog ske inden du når pensionsalderen.

Læs eventuelt mere på e-hvorfor.dk.

Har du været visiteret til fleksjob, bliver du automatisk tilmeldt ordningen. Det er Udbetaling Danmark, der kontakter dig, hvorefter du skal gøre op med dig selv, om du vil være en del af fleksordningen. Der er dog en række betingelser, du skal opfylde, før du kan modtage fleksydelse. Du skal:

 • Være i den såkaldte ”fleksydelsesalder” (læs mere om dette længere nede),
 • Enten være visiteret til fleksjob i min. 3 måneder eller allerede være i fleksjob,
 • Betale fleksydelsesbidrag,
 • Opfylde kravene om anciennitet fra din a-kasse,
 • Opfylde kravene om indbetaling til efterløn / fleksydelse,
 • Have gjort din pensionsformue op,
 • Bo i enten Danmark, Grønland, Færøerne, Schweiz eller et EU/EØS-land.

Hvor længe kan man få fleksydelse?

Du kan se nedenfor, hvornår du kan modtage fleksydelse – din fleksydelsesalder:

FødselsårFødselsdatoFleksydelsesalderÅr med fleksydelse
Før 195460 år5 år
19541. januar til 30. juni60,5 år5 år
19541. juli til 31. december61 år5 år
1955 1. januar til 30. juni 61,5 år5 år
1955 1. juli til 31. december 62 år5 år
19561. januar til 30. juni62,5 år4,5 år
1956-19581. juli 1956 til 31. december 195863 år4 år
19591. januar til 30. juni63,5 år3,5 år
1959-19621. juli 1959 til 31. december 196264 år3 år
1963-19661. januar 1963 til 31. december 196665 år3 år
1967 eller senere66 år3 år

Du skal dog være opmærksom på, at folkepensionsalderen ændres hvert 5 år med virkning 15 år efter. I 2021 reguleres folkepensionsalderen igen, hvor ændringen gælder fra 1. januar 2035.

Satser for fleksydelse i 2024

Hvor meget du kan få i fleksydelse, afhænger af flere ting:

 • Din alder,
 • Hvornår du starter på fleksydelse,
 • Dine pensioner,
 • Din indkomst.

Du kan dog højst modtage nedenstående beløb i 2024:

Start på fleksydelse Fødselsdato Højest mulige beløb (2022)
5 år før folkepensionsalder Før 1. januar 1965 232.176 kr.
Mellem 3 år – 5 år før folkepensionsalder 1. januar 1956 – 30. juni 1959 206.076 kr.
3 år før folkepensionsalder 1. januar 1956 – 30. juni 1959 226.457 kr.
3 år før folkepensionsalder 30. juni 1959 eller senere 231.924 kr.

Du kan ikke modtage fleksydelse når…

Modtager du fleksydelse, skal du være opmærksom på, hvis din situation ændrer sig. Du skal huske at indberette alle ændringer, der måtte være relevante, da du har oplysningspligt.

Du kan ikke modtage fleksydelse, hvis:

 • Du arbejder i et fleksjob,
 • Du arbejder i din ægtefælles selvstændige virksomhed,
 • Du arbejder i en bortforpagtet virksomhed (bortforpagtet af dig selv eller din ægtefælle),
 • Du arbejder i egen selvstændig virksomhed (hovedbeskæftigelse),
 • Hvis du opholder dig midlertidigt (eks. ferie) i et land uden for Danmark, Grønland, Færøerne, Schweiz eller et EU/EØS-land i mere end 3 måneder sammenlagt pr. kalenderår,
 • Hvis du permanent flytter til et andet land end Danmark, Grønland, Færøerne, Schweiz eller et EU/EØS-land,
 • Du får førtidspension.

Dog gælder det, at du har ret til fleksydelse, hvis du arbejder i egen selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Dog gælder der, at arbejdstiden ikke må være mere end 400 timer pr. år (inkl. ansattes arbejdstid), og at din virksomheds indtægt ikke må være mere end 80.629 kr. (2019) pr. regnskabsår.

Ferie og fleksydelse

Må du holde ferie mens du får fleksydelse? Det korte svar er ”ja”. Du skal dog være opmærksom på, at Udbetaling Danmark beregner et fradrag i din fleksydelse i følgende tilfælde:

 • Du holder ferie med løn,
 • Du folder ferie med feriegodtgørelse,
 • Du modtager feriepenge uden at holde ferie i perioden med fleksydelse.

Hvis du får mindre udbetalt

Udbetalingen af fleksydelse kan ændres af forskellige årsager. Dette kan ske, hvis:

 • Betalingen til fleksydelsesbidrag er forsinket,
 • Du har modtaget for meget i fleksydelse, på grund af ændring i din arbejdstid,
 • Det beløb, du har fået udbetalt i pension, er højere end det beløb Udbetaling Danmark har medtaget i beregningen af din fleksydelse,
 • Det beløb, du har fået udbetalt i løn, har ændret sig i forhold til det, Udbetaling Danmark har medregnet i beregningen af din fleksydelse.

Du skal huske, at du har oplysningspligt. Dette vil sige, at du har pligt til at indberette om ændringer i din situation, der kan have indflydelse på din fleksydelse. Det kan være ændringer i din pensionsordnings værdi, hvis du får udbetalt din pensionsordning, som Udbetaling Danmark har medtaget i pensionsoversigten eller hvis du laver frivilligt arbejde, der kan udbydes som normalt lønarbejde.

Er du i tvivl, er det altid en god idé at kontakte Udbetaling Danmark (Fleksydelse)