Alt hvad du skal vide om dagpengeudbetaling i 2024

Her finder du alle de informationer, du har brug for, når det gælder din dagpengeudbetaling. I modsætning til de fleste lande i verden, er det i Danmark frivilligt, om man vil være medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse). Det kræver dog, at man selv laver en række indbetalinger til sin a-kasse for at kunne modtage dagpenge.

I mange andre lande er det et lovkrav, at man er tilmeldt en a-kasse, eller at virksomheden, man arbejder hos, betaler det for dig. Den danske lov om Arbejdsløshedskasserne sikrer, at en a-kasse får statsstøtte, derfor er der altid penge til, at de kan sikre udbetaling af dagpenge til deres medlemmer. Det kræver dog også, at en a-kasse har et vist antal betalende medlemmer – og det krav lever alle danske a-kasser op til.

Dagpengereglerne reguleres ofte – også i 2024

Nogle af de love i Danmark, der ændres allermest på, er loven omkring dagpenge og dagpenge udbetalingerne. Faktisk har været en hel del kritik omkring det. Netop fordi der sker mange ændringer, har mange svært ved at sætte sig ind i reglerne. Det har gjort, at mange sagsbehandlere har svært ved at kunne tolke reglerne og derfor ender med at lave fejl. De har netop ikke tid til at holde sig opdateret på området, når reglerne hele tiden bliver mere og mere komplekse.

Senest mulige udbetaling og afhænger af den enkelte a-kasse

 • Januar – Onsdag d. 31. januar 2024
 • Februar – Torsdag d. 29. februar 2024
 • Marts – Onsdag d. 27. marts 2024
 • April – Tirsdag d. 30. april 2024
 • Maj – Fredag d. 31. maj 2024
 • Juni – Fredag d. 28. juni 2024
 • Juli – Onsdag d. 31. juli 2024
 • August – Fredag d. 30. august 2024
 • September – Mandag d. 30. september 2024
 • Oktober – Torsdag d. 31. oktober 2024
 • November – Fredag d. 29. november 2024
 • December – Tirsdag d. 31. december 2024

Hvad er dagpenge?

Er du medlem af en a-kasse, er det muligt at du kan modtage dagpenge. Du kan modtage dagpenge, hvis du f.eks. bliver arbejdsløs eller oplever sygdom eller skader, der gør, at du ikke længere kan arbejde. Der findes 2 typer af dagpenge:

 1. Arbejdsløshedsdagpenge
 2. Sygedagpenge

I denne artikel vil vi udelukkende fokusere på arbejdsløshedsdagpenge, men du kan læse vores artikel om sygedagpenge her.

Meld dig ledig

Hvis du på et tidspunkt bliver arbejdsløs, er det vigtigt, at du på den første dag, hvor du er ledig, registrerer dig som ledig. Du kan melde dig ledig på flere måder:

 1. Via jobnet.dk,
 2. Kontakt dit lokale jobcenter for hjælp,
 3. Kontakt din a-kasse for hjælp,

Du kan kontakte dit lokale jobcenter eller din a-kasse, hvis du har behov for hjælp til at melde dig ledig. Du kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke du er registreret som ledig på jobnet.dk.

Betingelser for at få dagpenge

Hvis du er i tvivl, om du kan blive godkendt til at få dagpenge, kan du se nedenunder, hvilke betingelser du skal opfylde for at få dagpenge. Det kræver at du:

 • Er registreret som arbejdssøgende fra første dag, du er ledig,
 • Har været medlem af en a-kasse i minimum 1 år,
 • Kan opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet,
 • Står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette vil sige, at du skal være aktiv i din jobsøgning, være registreret som jobsøgende på jobnet.dk, og kunne tage i arbejde med dags varsel,
 • Har et ”fyldestgørende” CV, der er godkendt, senest 2 uger efter du er registreret som ledig i jobcenteret,
 • Have indberettet minimum 254.323 kr. (2023) / 263.232 kr. (2024) til indkomstregistret inden for de seneste 3 år, hvis du er fuldtidsforsikret,
 • Have indberettet minimum 169.548 kr. (2023) / 175.488 kr. (2024) til indkomstregistret inden for de seneste 3 år, hvis du er deltidsforsikret,
 • Har opholdt dig lovligt i Danmark, Grønland, Færøerne, et EU/EØS-land eller Schweiz i minimum 7 år inden for de seneste 12 år. Dog findes der undtagelser. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere.

Dagpengesatser

Det du kan få udbetalt i dagpenge, afhænger af den løn, du fik udbetalt, før du blev arbejdsløs. Dog gælder det, at dine dagpenge maksimalt kan udgøre 90 % af din tidligere løn. Det er din a-kasse, der beregner din dagpengesats, og dette beregnes ud fra de 12 måneder, hvor du havde den højeste indtægt, dog inden for de sidste 24 måneder fra beregningen finder sted.

Din dagpengesats afhænger samtidig af din situation. Vi har opstillet forskellige scenarier nedenfor.

Du er nyuddannet

Du har forsørgelsespligt

Hvis du er nyuddannet med forsørgelsespligt, kan du modtage dagpenge på maksimalt 82 % af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Dette gælder også dimittender eller personer, der er værnepligtig med forsørgelsespligt.

 • Fuldtidsforsikret: 20.359 kr. (2024) pr. måned,
 • Deltidsforsikret: 13.573 kr. (2024) pr. måned.

Du har ikke forsørgelsespligt

Er du nyuddannet uden forsørgelsespligt, kan du modtage dagpenge på maksimalt 71,5 % af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Dette gælder også dimittender eller personer, der er værnepligtig uden forsørgelsespligt.

 • Fuldtidsforsikret: 13.815 kr. (2021) og 13.836 kr. (2022) pr. måned,
 • Deltidsforsikret: 9.210 kr. (2021) og 9.224 kr. (2022) pr. måned.

Udbetaling af dagpenge

Dine arbejdsløshedsdagpenge er skattepligtige, og det vil sige, at du skal betale skat af dine dagpenge. Dagpengene bliver udbetalt bagud for 1 måned ad gangen og bliver overført til din NemKonto.

Karens

Hvis du modtager dagpenge, vil du få karens hver 4. måned. Det betyder, at værdien af dine dagpenge bliver nedskrevet med én dagpengedag. Dog maksimalt 893 kr. (2022).

Du kan også undgå karens ved, at du i de første 4 måneder af din dagpengeperiode er i job. Dog er der et krav om, at du skal have arbejdet i minimum 148 timer som fuldtidsforsikret, og som minimum 97 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Dagpengegodtgørelse (G-dage)

Er du afskediget eller sendt hjem fra arbejde, kan du ikke få dagpenge fra din a-kasse. Det er derimod din arbejdsgiver, der betaler dig såkaldt dagpengegodtgørelse (g-dage) i de første 2 dage, du er ledig.

For at modtage betaling på g-dage, kræver det dog, at:

 • Du er afskediget af en eller flere grunde, som ikke er selvforskyldt(e)
 • Du bliver hjemsendt,
 • Du ophører med tidsbestemt ansættelse,
 • Du er sat på arbejdsfordeling,
 • Du har fået nedsat arbejdstid.

Du har mistet dagpengeretten

Der kan være flere grunde til, at din dagpengeret er tabt. Vi har samlet nogle af grundende nedenfor, og du kan her læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du mister din dagpengeret.

Er du selv skyld i, at du er blevet ledig, mister du din dagpengeret. Det kan ske hvis du f.eks.:

 1. Opsiger dit arbejde (uden gyldig grund),
 2. Bliver opsagt og selv er skyld heri,
 3. Afslår jobtilbud,
 4. Udebliver fra jobsamtaler,
 5. Afslår eller afbryder et tilbud ifølge jobplan,
 6. Afslår at udfylde ”Min Plan”,
 7. Får karantæne.

Opsigelse af job eller afslå jobtilbud

Har du en gyldig grund til at opsige dit nuværende job eller afslå en jobmulighed, får du ikke karantæne. En række gyldige grunde kan være:

 • Lægeattest, der siger 1) at du grundet sygdom ikke kan fortsætte dit arbejde, 2) du har gjort et ”rimeligt forsøg” på at finde andre arbejdsopgaver på dit arbejde,
 • Du har børn, der kræver særlig pleje, som det ikke har været muligt at få passet.

Dog skal du være opmærksom på, at det er din a-kasse der skal vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er derfor altid en god idé at kontakte din a-kasse inden du opsiger dit job eller afslår et muligt job. Du kan samtidig få mere information om, hvad dette har af konsekvenser for din situation og din ret til dagpenge.

Karantæne

Hvis det viser sig, at du ikke har en gyldig grund (se ovenfor), mister du retten til dagpenge. Dette betyder, at du får karantæne og du mister derfor dine dagpenge i 3 uger. Sker dette 2 gange inden for 1 år, at du er skyld i, at du er blevet ledig, mister du retten til dagpenge.

For at få ret til dagpenge igen, skal du som fuldtidsforsikret have arbejdet minimum 300 timer i en sammenhængende periode på 3 måneder.

Du kommer i job

Hvis du som dagpengemodtager kommer i job, skal du kontakte dit jobcenter så snart du er kommet i arbejde. Du kan enten kontakte dit lokale jobcenter eller gå ind på jobnet.dk og afmelde dagpenge.

Læs mere om hvordan du kommer i job på hjemmesiden e-hvordan.dk der giver svar på stort set alt.