Bliv klogere på førtidspension: Hvornår udbetales førtidspension i 2023?

Vil du gerne vide mere om førtidspension, og hvornår du kan forvente førtidspension bliver udbetalt i 2023, er du det helt rette sted. Ikke nok med, at du kan se din udbetaling af førtidspension i 2023, du kan samtidig se alle datoerne for, hvornår der udbetales førtidspension. Vi har samlet en oversigt over alle de vigtigste emner om førtidspension, så du kan planlægge din fremtid på et velinformeret grundlag.

Artiklen tager udgangspunkt i de nye regler vedr. førtidspension efter 1. januar 2003. Disse regler gælder derfor for dig, der er blevet tilkendt førtidspension efter 2003.

Se alle datoer for, hvornår din førtidspension udbetales i 2023

 • Januar – [sidstedag month=”January”]
 • Februar – [sidstedag month=”February”]
 • Marts – [sidstedag month=”March”]
 • April – [sidstedag month=”April”]
 • Maj – [sidstedag month=”May”]
 • Juni – [sidstedag month=”June”]
 • Juli – [sidstedag month=”July”]
 • August – [sidstedag month=”August”]
 • September – [sidstedag month=”September”]
 • Oktober – [sidstedag month=”October”]
 • November – [sidstedag month=”November”]
 • December – [sidstedag month=”December”]

Sådan udbetales din førtidspension

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler din førtidspension. Pengebeløbet bliver overført til din egen NemKonto, som bliver udbetalt bagud. Udbetalingen af førtidspension sker i den sidste bankdag i hver måned.

Kan jeg få førtidspension?

Som udgangspunkt skal du være 40 år, din arbejdsevne skal være nedsat i sådan grad, at du ikke kan varetage et arbejde eller et fleksjob. Er du under 40 år findes en række undtagelser i forbindelse med at blive tilkendt førtidspension. Du skal dog som udgangspunkt:

 • Være dansk statsborger,
 • Være bosat i Danmark,
 • Være bosat i Danmark i 3 år mellem du var 15 år til du når folkepensionsalderen.

Der findes en række undtagelser, som f.eks. hvis du både har dansk indfødsret og haft fast bopæl i Danmark i minimum 30 år fra du var 15 år til du nåede folkepensionsalderen.

Du kan få førtidspension, hvis din kommune vurderer, om du har ret til førtidspension. Det kræver dog at du inden har deltaget i et ressourceforløb. Kommunens vurdering afhænger dog samtidig af en række andre forhold.

Dette har indflydelse på kommunens vurdering:

 • Dit helbred,
 • Din erhvervserfaring,
 • Uddannelse.

Førtidspension og udlandet

Som tidligere nævnt, er der en række undtagelser i forbindelse med de tidligere nævnte krav ang. dit statsborgerskab og bopæl.

Har du været bosat i Danmark i minimum 4/5 af perioden mellem du var 15 år til du kommer på førtidspension, har du ret til fuld førtidspension, hvis du i samme periode ikke har optjent social pension fra et andet land.

Dette gælder, hvis du får førtidspension før 1. juli 2018, og du når folkepensionsalderen d. 1. juli 2025 eller derefter. Gør du ikke det, kan du læse mere i næste afsnit.

Førtidspension efter 1. juli 2018

Ifølge reglerne, der gælder, hvis du modtager førtidspension efter d. 1. juli 2018, og du når folkepensionsalderen d. 1. juli 2025 eller derefter, kan du få fuld førtidspension, hvis:

 1. Du har boet i Danmark i 9/10 dele af perioden mellem du var 15 år til du kommer på førtidspension,
 2. Du har ikke optjent nogen former for social pension i andre lande i den samme periode,

Hvis ikke du opfylder begge punkter ovenfor, kan du stadig få førtidspension. Denne bliver så fastsat ud fra den tid, du har boet på din bopæl og til 9/10 af tiden fra du blev 15 år.

Du har arbejdet eller boet i udlandet

Har du arbejdet eller haft bopæl i udlandet i en tidligere periode, er det vigtigt, at du giver besked om dette, da det har indflydelse på din førtidspension.

Du kan selv finde ud af, hvor meget du har optjent i pension i udlandet. Du skal bruge følgende informationer:

 • Antallet af måneder du har boet i Danmark fra du var 15 år til du gik på førtidspension, og
 • Beregn 9/10 af antal måneder fra du var 15 år til du gik på førtidspension.

Du kan nu selv lave udregningen med dine egne informationer. Nedenfor har vi vist et eksempel på, hvordan du kan udregne, hvilken procentdel af en fuld førtidspension, du har ret til. Udskift blot tallene med dine egne og beregn, og du har nu resultatet.

Eksempel

Hvis du er 50 år, og du samlet har haft bopæl i Danmark i 25 år fra du var 15 år til du går på førtidspension. I samme periode har du ikke optjent pension i udlandet.

 1. I alt har du boet i Danmark i 300 måneder (24×12=300).

Dividér nu de antal måneder med 9/10 af måneder, der har været fra du var 15 år til du går på førtidspension.

 • Først, skal du trække 15 år fra din nuværende alder: 50-15=35 år.
 • De 35 år omregnes til antal måneder: 420 måneder i alt (35*12=420)
 • Du dividerer nu 9/10 med tallet 420, eller som vi har gjort, omregner 9/10 til decimaltal (9/10=0,9) og ganger i stedet tallet 420 med 0,9 (420*0,9=378). I alt giver det 378 måneder.

Til sidst bruger du tallet 300 til at dividere med 378, som du derefter ganger med 100 for at finde procentdelen (300/378*100=79,37). Du har altså ret til 79 % af en fuld førtidspension.

Du er flygtning

Selvom du ikke har haft bopæl i Danmark som flygtning, findes der visse undtagelser der gør, at du i nogle tilfælde kan medtælle de år, du har opsparet pension i det pågældende land, du er flygtet fra eller til. Er du i tvivl, om du kan få førtidspension i dit tilfælde, kan du med fordel kontakte Udbetaling Danmark.

Førtidspension satser

Satserne for førtidspension afhænger af din situation. Nedenfor kan du se, hvad du kan få i førtidspension som enlig og som samlevende.

 • Enlig: 19.360 kr. før skat (2022)
 • Samlevende: 16.457 kr. før skat (2021)

Du skal dog være opmærksom på, at din førtidspension kan nedsættes, hvis din samlever eller ægtefælle har en indkomst af en vis størrelse.

Tilskud

Har du ikke selv mulighed for at betale dine udgifter til 1) uforudsete (enkelt)udgifter, 2) medicin og sygebehandling eller 3) flytning, kan du søge om økonomisk hjælp.

Udover din førtidspension kan du også søge boligstøtte, hvis dine udgifter til din leje- eller andelsbolig har en given størrelse.

Førtidspension og arv

I tilfældet af, at din samlever eller ægtefælde dør, kan du få efterlevelsespension. Det vil altså sige, at du som udgangspunkt få udbetalt din partners førtidspension eller folkepension i 3 måneder.

Der findes dog 1 krav, der skal opfyldes, før du er berettiget til efterlevelsespension:

 1. I har haft samme adresse.

Har du ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt. Du skal dog være opmærksom på, at Udbetaling Danmark anvender dit bikort til udbetalingen. Dette betyder, at du ikke er garanteret det samme beløb, som din samlever eller ægtefælde fik. Du kan derfor godt opleve, at beløbet du får udbetalt i efterlevelsespension er mindre end din samlevers eller ægtefælles pensionsudbetaling var.

Når du i de 3 måneder har modtaget efterlevelsespension, overgår du automatisk til pensionssatsen for enlige (se tabel tidligere i artiklen).

Hvis det viser sig, at du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du dog stadig søge om det hos kommunen.

Førtidspension og anden indkomst

Som tidligere nævnt kan din samlevers eller ægtefælles indkomst have indflydelse på, hvor meget du får i førtidspension. Samtidig kan følgende indkomsttyper have indflydelse herpå:

 • Arbejde: Løn, honorar,
 • Pensioner: arbejdsmarkedspensioner, ratepension,
 • Bidrag: erstatninger,
 • Alle indkomster du skal betale skat af, som du modtager ud over din førtidspension,
 • Positiv kapitalindkomst.

Vær opmærksom på, at andre indkomster ikke må overstige:

SituationIndkomst (kr.) før skat (2021)
Enlig81.900
Gift/Samlevende: Din partner er ikke pensionist129.900
Gift/Samlevende: Din partner er pensionist129.900

Fra førtidspension til folkepension

Når du når folkepensionsalderen overgår du helt automatisk fra førtidspension til folkepension. Du skal altså ikke give besked eller foretage anden handling, for at få folkepension.

Obligatorisk Pension (1. januar 2020)

Fra 1. januar 2020 træder en ny pensionsordning i kraft. Det er den såkaldte Obligatorisk Pension, der er en pensionsordning for de personer, der modtager offentlige ydelser, som eksempelvis førtidspension.

Hvad betyder Obligatorisk Pension for dig?

Først og fremmest skal det nævnes, at du ikke skal betale til Obligatorisk Pension. Det er imidlertid staten, der helt automatisk betaler til denne pension. Du vil derfor ikke opleve, at få mindre udbetalt. Din ydelse vil derfor være den samme. Derimod er der netop den fordel for dig, at du automatisk får et ekstra beløb ind på din pension, hver gang din førtidspension bliver udbetalt.

Fra slutningen af januar 2020 vil det fremgå af din udbetalingsmeddelelse, at der er blevet betalt et beløb til din obligatoriske pensionsordning.

Hvor meget kan jeg få i Obligatorisk Pension?

Beløbet du får indbetalt på din pension, afhænger af din situation og din nuværende ydelse. Samtidig stiger pengebeløbet, som staten automatisk betaler til din pension, for hvert år frem til 2030.

ÅrStatens bidrag til Obligatorisk Pension i procent (%) af din ydelse
20200,3
20210,6
20220,9
20231,2
20241,5
20251,8
20262,1
20272,4
20282,7
20293,0
20303,3

Er du i tvivl om, hvad det faktiske bidrag vil være til din pension, kan du på din pensionsoversigt se fortidige og fremtidige indbetalinger.

Hvornår kan jeg få Obligatorisk Pension udbetalt?

Obligatorisk Pension er en del ag din ATP Livslang Pension. Dette vil sige, at du får bidraget udbetalt så snart du når folkepensionsalderen. Du kan ikke få dette udbetalt før – heller ikke som førtidspensionist.

Du får et brev fra ATP cirka 3 måneder før du når folkepensionsalderen, hvori du finder informationer om, det faktiske beløb og tidspunktet for udbetalingen.

Obligatorisk Pension bliver automatisk overført til din NemKonto.