Stor oversigt over lønudbetaling: find datoer for lønudbetaling i 2022

De fleste får udbetalt deres løn den samme dato hver eneste måned. Det er forskelligt, hvorvidt man får sin løn udbetalt for hver måned eller for hver 14. dag. For de fleste gælder det dog, at lønudbetalingen sker 1 gang om måneden.

Her kan du læse, hvornår du kan forvente lønudbetaling for 2024, så du ved, hvornår du får sat løn ind på din konto. Det giver tryghed og gør, du nemmere kan planlægge din hverdag. Vi blogger også løbende om emnet, så du altid kan få den nyeste viden. I vores guide kan du også læse mere om forskellige regler for lønudbetaling.

Lønudbetalinger i 2024

Nedenfor kan du se de enkelte datoer for, hvornår der udbetales løn.

Modtager du din løn 1 gang om måneden vil udbetalingen ske den sidste bankdag i hver måned.

 • Januar – [sidstedag month=”January”]
 • Februar – [sidstedag month=”February”]
 • Marts – [sidstedag month=”March”]
 • April – [sidstedag month=”April”]
 • Maj – [sidstedag month=”May”]
 • Juni – [sidstedag month=”June”]
 • Juli – [sidstedag month=”July”]
 • August – [sidstedag month=”August”]
 • September – [sidstedag month=”September”]
 • Oktober – [sidstedag month=”October”]
 • November – [sidstedag month=”November”]
 • December – [sidstedag month=”December”]

Skat

Der trækkes automatisk skat fra det beløb du tjener. Hvor meget skat der trækkes af din løn, afhænger af din indkomst, dit skattekort, dit fradrag og en række personlige forhold. Den faktiske trækprocent kan du finde på skat.dk.

Am-bidrag

Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat, du betaler af din løn. Skatten ligger på 8 % og fratrækkes efter ATP og pensionsbidrag, men før al anden skat trækkes. Der er dog en række forskellige typer indkomst, du ikke betaler am-bidrag af:

 • Dagpenge
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Pension
 • Revalideringsydelse
 • SU

Hvilket skattekort skal jeg bruge?

Er du i tvivl om, hvorvidt det er hovedkort eller bikort din lønudbetaling skal tilknyttes? Eller om du skal bruge frikort? Så læs forklaringen på de forskellige skattekort her.

Skattekort er en samlet betegnelse for hovedkort, bikort og frikort. Det viser samtidig din trækprocent og er en del af din forskudsopgørelse. Du må tjene et bestemt beløb om året uden at betale skat.

Hvilket kort du skal have, afhænger af hvor meget du tjener om året. Se forskellen på de forskellige kort herunder:

Frikort

Frikortet er det kort, der viser beløbet du må tjene uden at betale skat. Det anvendes f.eks. hvis du har en lille indtægt. Det er typisk det kort der anvendes, hvis du er ungarbejder eller du modtager SU og samtidig har et arbejde ved siden af dine studier. Når du fylder 15 år, får du automatisk et frikort. Hvis du ikke tjener mere end hvad frikortet angiver, er det automatisk det kort, der bliver benyttet.

Beløbet du må tjene uden at betale skat afhænger af dine fradrag – og dit fradrag afhænger af dine personlige forhold. Du kan se beløbet i din forskudsopgørelse.

Selvom du ikke skal betale skat af den løn du tjener, når du bruger frikort, skal du dog stadig betale 8 % i am-bidrag af hele din løn. Det gælder dog ikke SU, dagpenge og pension.

Hovedkort

Hovedkortet er det kort, der anvendes ved den indkomst, der er størst. Det er altså det kort, du skal benytte, hvor du tjener mest: ved din hovedindtægt.

Har du kun én indtægt, sker det automatisk, at det er hovedkortet der bliver anvendt. Har du mere end én indtægt skal du informere din arbejdsgiver, om de skal bruge hovedkortet eller bikortet i forbindelse med din lønudbetaling.

Bikort

Bikortet er det kort, der bruges når du har mere end én arbejdsgiver. Bikortet er altså det kort, der skal anvendes af dine andre arbejdsgivere end den, der anvender hovedkortet. Dit bikort kan altså bruges flere steder. Der bliver trukket fuld skat af din udbetaling.

Du skal selv informere dine arbejdsgivere om, hvorvidt de skal anvende dit bikort.

Der er brugt et forkert skattekort

Hvis du ved en fejl har haft flere arbejdsgivere tilknyttet dit hovedkort betyder det, at du højst sandsynligt har betalt for lidt i skat. Du kan derfor risikere at skulle betale skat tilbage. For at ændre din lønindkomst fra f.eks. hovedkort til bikort, skal du straks informere din arbejdsgiver om, hvilket skattekort de skal bruge – så henter de selv det korrekte skattekort digitalt. Din lønudbetaling bliver derefter rettet.

Beregning af løn

Når du skal beregne din løn, som følge af f.eks. ændringer i indkomst, fradrag eller trækprocent, skal du bruge oplysninger, der fremgår af din forskudsopgørelse, som f.eks. trækprocent og månedsfradrag. Du kan beregne din løn på skats hjemmeside.

Din løn ændrer sig

Hvis din indkomst ændres ved at du f.eks. skal modtage kontanthjælp, dagpenge, pension eller at du går fra at arbejde fuldtid til deltid, skal du selv rette ændringen i din forskudsopgørelse. Hvis ikke du gør det, kan du risikere at skulle betale penge tilbage i skat.

Hvis du ikke har fået løn

Det er vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiver med det samme, hvis du oplever at du mangler løn fra din arbejdsgiver. Det samme gør sig gældende, hvis du har fået en forkert løn udbetalt.

Feriepenge

Vi har sammensat en artikel omkring feriepenge lige her, så du kan blive klogere på blandt andet udbetaling af feriepenge i 2021 og den nye ferielov 2020.