Er vedvarende varmekilder sagen for dig

Står du med planer om at skulle bygge nyt eller vil du blot renovere det gamle er den rette planlægning yderst vigtigt. Når eksisterende varmesystemer ofte kræver reparationer og vedligeholdelse skyldes det i nogle tilfælde at driftsomkostningerne til opvarmning af dit hjem har en tendens til at svinge fra et år til år. Det skyldes selvfølgeligt at priserne på brændstoffer – ikke mindst fyringsolie – er bestemt af situationen markedet. Mange træffer for tiden den endegyldige beslutning om helt at skrotte det gamle oliefyr for at lade den erstatte med en ny og mere miljøvenlig varmekilde.

Det er ikke usædvanligt at det hurtigt kan vise sig nødvendigt at du må din revidere din varmestrategi fuldstændigt for at opnå energiøkonomisk effektivitet og reducere de samlede årlige varmeudgifter. Hertil kommer selvfølgeligt også at vi alle under indtryk af de klimaforandringer der pågår er interesserede i at give hver vort bidrag til at sikre en bæredygtig udvikling.

Effektivt brændstof til opvarmning af dit hjem varierer naturligvis også efter hvor du bor. Hvad der er billigere et sted i det europæiske områder er det ikke et andet sted. Et første skridt i retning af energieffektiv opvarmning er at se på hvad forskellige test sider og anmeldelser fortæller m.h.t. energieffektivitet, økonomi og CO2 udledning. Der findes et væld af energibesparende tips på nettet hvor de forskellige måder m.h.t. reduktion af ens opvarmningsomkostninger beskrives.

Men det handler ikke alene om at se på nybyggeri og den optimale opvarmning af boliger, institutions- og virksomhedsbyggeri. Det handler i lige så høj grad om enten renoveringer og supplerende opvarmning.

Sænk dit forbrug med en ekstra varmekilde

Supplerende opvarmning spiller en vigtig rolle i kombination med dit eksisterende varmesystem og kan samlet set gøre sit til at du kan sænke dine varmeomkostninger. Der er flere muligheder for hjemmeopvarmningssystemer. Beslutninger er selvfølgeligt mestendels baseret på budgettet og tilgængeligheden af ​​brændstoftyper. Beslutning om et hovedvarmesystem er din første prioritet, efterfulgt af supplerende eller alternative varmekilder som en måde at yderligere reducere dine opvarmningsomkostninger.

Det er værd at huske, at uanset hvilket varmesystem du vælger at installere er vedligeholdelsen vigtig, hvis du ønsker at få mest mulig effektivitet ud af dit varmesystem. Vedligeholdelse omfatter anbefalet kvalificeret service.

Men allerede inden du overhovedet går i gang med at installere ny teknologi er der noget helt basalt du kan gøre først og det starter med det grundlæggende: Er dit hjem ordentligt isoleret? Så den første ting du skal tænke på er, at det der kan holde på varmen er lige så vigtigt når det kommer til hvor mange kroner du kan spare. Er dit hjem er godt isoleret, før det installeres er du allerede godt på vej, Er det modsatte tilfældet er der her penge at hente.

Dit hjem skal bruge en vis mængde isolering, før du ansøger om energibesparelser. De energipolitiske målsætninger og gennemførelsen af dem varetages af energistyrelsen og i øvrigt lokalt rundt i landet. I disse år er der en del private iværksættere der nedsætter sig med rådgivning omkring de mange muligheder der for tilskud og skattefradrag i forbindelse med energibesparelser.

Det er selvfølgeligt en god ide at gøre begge ting – både at isolere og investere i nye vedvarende varmekilder. Alternativer til fyringsolien er udover sol og vind selvfølgeligt naturgassen og forskellige former for biomasse. Den teknologi der ligger i forlængelse af disse varmekilder giver dig nogle valgmuligheder. Skal det være et naturgasfyr, et træpillefyr eller en pillebrændeovn – skal der skabes kombinationer og hvad med isoleringen? Du har fået noget at tænke på her.