Alt du bør vide om seniorførtidspension

Pensionsalderen bliver højere og højere, og et betyder også, at flere ældre kommer i klemme i systemet. Det er langtfra alle, der har et helbred, som kan klare de ekstra år på arbejdsmarkedet, for mange danskere er nedslidte efter at have været på arbejdsmarkedet i mange årtier.

Hvis du er en del af gruppen af nedslidte danskere, så må du ikke miste modet. Seniorførtidspension kan nemlig være en mulig løsning på din situation, hvis du ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet indtil den normale pensionsalder.

Hvad er seniorførtidspension?

Seniorførtidspension er ikke det samme som en almindelig førtidspension, for du skal opfylde nogle ekstra krav for at blive godkendt til denne type af førtidspension.

Seniorførtidspension kan være en mulighed, hvis du nærmer dig folkepensionsalderen og samtidig har været på arbejdsmarkedet i mange år. De mange år i arbejde kan være skyld i, at du er nedslidt, og derfor er det ikke realistisk, at du kan fortsætte med at arbejde indtil pensionsalderen.

For at blive godkendt til seniorførtidspension, skal det være udelukket, at du kan klare et almindeligt job, og derudover må du heller ikke være i stand til at kunne klare et job med særlig støtte. Med andre ord skal din arbejdsevne være så nedsat, at du heller ikke kan holde til at arbejde i et fleksjob.

Hvilke krav er der i forhold til seniorførtidspension?

Seniorførtidspension er meget anderledes end almindelig førtidspension, og det betyder, at der er en række ekstra krav, som du skal overholde. Disse krav er ikke til forhandling, og derfor er det vigtigt, at du har styr på dem.

Først og fremmest må du maksimalt have fem år tilbage på arbejdsmarkedet, inden du når den generelle folkepensionsalder. Her skal du også være opmærksom på, at pensionsalderen løbende kan ændre sig, og den bliver sandsynligvis kun højere. Derfor er det vigtigt, at du finder de nyeste tal på området.

Du skal også have arbejdet mindst 27 timer om ugen i mindst 20-25 år. Der kan dog være undtagelser for denne regel, hvis du for eksempel har været ansat i fleksjob, for her vil kravet til timeantal være lavere.

Sidst, men ikke mindst, er det også et krav, at du har været på arbejdsmarkedet i de seneste år. Med andre ord må du ikke have været arbejdsløs i den seneste årrække.

Er der andre krav til seniorførtidspensionister?

I forhold til seniorførtidspension skal du være opmærksom på, at der også er nogle ekstra krav. Disse krav er dog problematiske for de færreste, da de omhandler bopæl og statsborgerskab.

Disse regler er lidt mere omfattende og også ret komplicerede. Du behøver dog ikke undersøge disse regler nærmere, hvis du er dansk statsborger og har fast bopæl i Danmark. Derudover skal du også have boet i Danmark i minimum tre år i perioden fra du fyldte 15 år og indtil nu.

Hvis du ikke er dansk statsborger eller hvis du ikke har bopæl i Danmark, er det en god idé at undersøge reglerne på dette område nærmere, da det vil gøre din situation mere kompliceret. Du kan finde disse regler på Borger.dk

Hvordan afgøres en ansøgning om seniorførtidspension?

Hvis du overholder de ovenstående krav, kan du ansøge om at blive godkendt til seniorførtidspension, men der er desværre ingen garanti for, at du får bevilliget ret til seniorførtidspension.

Det er din kommune, som skal vurdere, om du er kandidat til seniorførtidspension. Først og fremmest vil kommunen undersøger om du overholder de ovenstående krav, og du vil blive afvist, hvis du ikke lever op til kravene.

Overholder du alle de fastsatte krav, vil kommunen viderebehandle din ansøgning. Her kigger de blandt andet din arbejdsevne i forhold til dine faglige kompetencer. Det er dog ikke tilladt for kommunen at iværksætte forskellige aktiviteter i forhold til at udvikle din arbejdsevne. Denne regel er lavet for at undgå, at nedslidte ældre ikke ender med at bruge årevis på jobafklaring, når de er nedslidte og klar til pension.

Hvad har du ret til i forhold til seniorførtidspension?

Når du får tilkendt seniorførtidspension, vil du være indbefattet af de samme regler som almindelige førtidspensionister. Det betyder blandt andet, at du også vil modtage det samme beløb hver måned. I 2019 er satserne 18.875 kroner om måneden før skat for enlige, mens gifte personer er berettiget til 16.044 kroner. 

I forhold til satserne på seniorførtidspension kan det være en god idé at tjekke de nyeste tal hos det offentlige, så du er helt sikker på, at du har de korrekte tal. Du skal for eksempel være sikker på, at dit budget kan hænge sammen, hvis du bliver godkendt til seniorførtidspension.

Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i din økonomi, hvis du skal leve af en seniorførtidspension. Du kan for eksempel vælge at reducere nogle af dine faste udgifter for at få et større rådighedsbeløb hver måned. Du skal for eksempel være opmærksom på, at du ikke længere skal betale for a-kasse og fagforening, men derudover kan det også være en god idé at undersøge andre udgifter. Har du for eksempel stadig brug for din bil, når du ikke skal køre på arbejde hver dag?

Hvis du vil vide mere om seniorførtidspension

Seniorførtidspension er ikke videre kompliceret, men derfor kan du stadig sagtens have spørgsmål. Hvis du er i tvivl om noget, er det en rigtig god idé at kontakte din kommune. De kan besvare alle dine spørgsmål, og du kan blandt andet få en uvildig vurdering af din situation.

Du kan også besøge Borger.dk, hvor du kan finde de nyeste oplysninger på området, hvis du hellere selv vil undersøge dine mulighed i forhold til seniorførtidspension.

Der er ingen tvivl om, at flere og flere danskere vil undersøge mulighederne for seniorførtidspension i de kommende år. Det skyldes især, at pensionsalderen bliver højere og højere, hvilket betyder, at flere bliver ramt, fordi de er nedslidte. Det betyder også, at seniorførtidspension med garanti vil blive et område som får stor fokus, og derfor kan der nemt blive foretaget ændringer i reglerne på området.